12.10.2015

Nyheter från Östersjön i slutet av sommaren 2015

Saltpulsen innebar en lättnad för Östersjöns huvudbassäng

Trots att vi flera somrar i rad fått glädja oss åt klart vatten särskilt i östra Finska viken, fick vi sommaren 2015 igen en påminnelse om hur viktigt det är att konsekvent minska näringsbelastningen på havet. Finlands miljöcentral (SYKE) rapporterade i slutet av augusti om resultaten av forskningsfartygen Muikkus och Arandas årliga uppföljningsresor. Effekterna av saltpulsen till Östersjön i december 2014 sträcker sig nu till Finska vikens öppning. Enligt SYKES meddelande har effekterna av pulsen dock minskat och den kan inte försura hela den svavelvätehaltiga vattenmassan i fördjupningar i Östersjöns huvudbassäng. Syreläget i det djupa vattnet i det öppna havet på Finska viken var bättre än år 2014 men algmängderna både i Finska viken och Skärgårdshavet var större än i augusti år 2014.  SYKE rapporterade dessutom i början av september om att flaken av blågröna alger som indikerar övergödning på öppna havsområden var större än föregående sommar. Flaken kunde formas först i augusti eftersom försommaren var blåsig och kall. Läs SYKE:s meddelande här.

 

 

 

 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit