30.11.2018

Östersjön, klimatförändring och konsumentmakt

Klimatförändringen påverkar Östersjön på flera olika sätt. Förändringarna såsom uppvärmningen av havsvatten hotar organismerna i Östersjön, ett känsligt innanhav med bräckt vatten. Dessutom kommer den ökande nederbörden och snöfria vintrar att öka näringsavrinningen från land, vilket förvärrar Östersjöns allvarligaste miljöproblem, eutrofieringen.

Ökningen av havsvattentemperaturen bidrar för sin del till eutrofiering och giftiga algblomningar orsakade av näringsutsläppen. Temperaturökningen och ökad skiktning av havsvatten och å andra sidan utökningen av den organiska substans som sjunker till havets botten förvärrar syreförlusten i havsbotten. Den onda cirkeln är ett faktum när de syrefattiga bottnarna börjar släppa ut allt mer fosfor i havet.

Klimatförändringen och eutrofieringen kan upplevas som två separata problem och det kan verka omöjligt att lösa dem. De orsakas emellertid till en viss del,av samma orsaker som vi som konsumenter kan påverka. Enligt genomförda undersökningar orsakas 60 % av finländarnas näringsavtryck som belastar Östersjön av kosthållningen. Det enklaste sättet att minska sitt eget näringsavtryck som påverkar Östersjön och inlandsvatten är att ersätta animaliska produkter – kött och mjölk – med växtbaserade produkter och hållbart fångad naturfisk.

En undersökning som i somras publicerades i den ansedda tidningen Science lyfte fram samma sak: 83 % av världens odlingsmark används för producering av animalisk kost. På detta område produceras endast 18 % av den totala mängden kalorier och 37 % av protein, men däremot så mycket som 58 % av jordbrukets utsläpp av växthusgaser och 57 % av utsläppen i vattendragen. Genom att sluta producera animaliska produkter skulle man den globala åkerarealen med 75 %, vilket skulle innebära en radikal minskning av både de eutrofierande utsläppen i vatten och utsläppen av växthusgaser – och stoppa den snabba utrotningen av levande arter.

Om ens en del av den åkermark som på detta sätt blivit tillgänglig skulle med beskogning förvandlas till kolsänkor, skulle vi utöver utsläppsminskningen binda tillbaka den koldioxid som redan släppts ut i atmosfären. Nycklarna till lösningen för hela planeten finns alltså förvånansvärt nära – på våra egna matbord.

 

Marjukka Porvari
Direktör, Projekten Ett Rent Östersjön

Den här bloggen har publicerats tidigare på Mediplanets hemsida.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit