Östersjöskydd

Ett av de allvarligaste miljöproblem för Östersjön är övergödning. Övergödningen förorsakas av alltför stor fosfor- och kvävebelastning i havet. Trots att utsläppen av näringsämnen som övergöder havet har minskat under den senaste tiden lider Östersjön fortfarande av synliga tecken på övergödning såsom blågröna algblomningar, grumligt vatten, slemmiga stränder och syresvinn nära havsbotten. Klimatförändringen ökar övergödningen i Östersjön ytterligare.

Vårt mål är ett välmående Östersjön med klart vatten utan för mycket näringsämnen och alger samt tillräckligt med syre på havsbotten. Även om arbetet med att skydda Östersjön sker på stor skala har också enskilda personer möjlighet att påverka Östersjöns välmående. På den här webbplatsen har vi samlat tips för hur var och en av oss kan hjälpa Östersjön.

Your current shadow instance is ""Staging"". Exit