Projektet SEABASED

Inom projektet utvärderas och kartläggs sätt att avlägsna fosfor som redan finns i havet. Nya metoder testas i form av små lokala projekt. Som ett resultat av projektet sammanställs en bedömning för myndigheterna och beslutsfattarna av kraven för åtgärderna och deras lämplighet för olika förhållanden i Östersjön.

Mål
Mål
Att hitta lössningar som minskar interna fosforbelastningen i Östersjön
Tidsplan
Tidsplan
2018
2021
Status
Status
Workshopper har organiserats mellan olika aktorer, 4 pilot-prov har startats.

Projektet SEABASED ­utvärderar åtgärder som potentielt minskar havets interna belastning

Avsikten med projektet SEABASED (Seabased measures in Baltic Sea Nutrient Management) är att minska övergödningens effekter på Östersjön. I projektet utvärderas de åtgärder som vidtas i syfte att förbättra havsområdets tillstånd genom att minska havets interna belastning. En del av åtgärderna stöder även cirkulationsekonomin eftersom näringsämnen från havet återanvänds på land. Inom ramen för projektet genomförs även pilotprojekt med utvalda åtgärder i kustområdet. Avsikten med projektet är att främja en öppen dialog mellan olika samhälleliga aktörer när det gäller åtgärdernas fördelar och risker samt huruvida dessa åtgärder lämpar sig för Östersjön.

En av pilotåtgärderna är minskandet av mängden storspigg genom fiske. Bild: Rosita Broström

John Nurminens Stiftelse leder projektet, och samarbetspartner i projektet är Egentliga Finlands NTM-central, Ålands landskapsregering, Ålands fiskodlarförening samt Stockholms universitet och Länsstyrelsen i Östergötland. EU-programmet Interreg Central Baltic finansierar projektet med 2,1 miljoner euro, budget i sin helhet är cirka 2,8 miljoner euro.

Läs mer på SEABASED hemsidan (på engelska).

 

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit