23.05.2018

Redan en till Pirkka-produkt av braxen inom Närfiskprojektet!

Pirkka Skärgårdsbiffar som lanserades under våren för ett år sedan har blivit en av de mest populära frysta fiskprodukterna i K-mataffärerna. Nu får produkten sällskap av en ny version med spenat. Båda versionerna av Skärgårdsbiffarna tillverkas av hållbart fångad braxen inom John Nurminens Stiftelses Närfiskprojekt.

Ännu på 70-talet var konsumtionen av Östersjöbraxen stor, men idag blir den allt mindre. “Konsumenterna ser inte braxen som en matfisk. Därför ville vi inleda ett samarbete med Kesko för att öka nyttoanvändningen av braxen och få fisken tillbaka på matborden”, säger Närfiskprojektets projektchef Miina Mäki.

De positiva hälsoeffekterna av att äta fisk är betydande, och enligt de nya näringsrekommendationerna uppmanas finländare också att ytterligare öka andelen fisk i sin kost (Institutet för hälsa och välfärd). Intaget av mörtfisk har inte begränsats eftersom de har låg fetthalt och det inte har konstaterats några betydande koncentrationer av skadliga ämnen i dem.

Då man äter hållbart fångad Östersjöfisk gör man dessutom miljön en tjänst, eftersom näringsämnen dras upp från vattendragen tillsammans med fiskefångsten och bidrar till att minska övergödningen av kustvattnen. Mörtfisken har gynnats av övergödningen i havet och beståndet har ökat i våra kustvatten. Mörtfiskar kan även lokalt få övergödningen i vattnen att tillta när de rör upp mer näringsämnen från havsbottnen.

Dessutom är Östersjöbraxen och -mört ett ekologiskt alternativ till kött och importerad fisk.

“Livsmedelsproduktion, i synnerhet av kött och mjölk, är en av de största belastande faktorerna för Östersjön. Det enklaste sättet att skydda Östersjön är alltså att äta så mycket grönsaker och inhemsk hållbart fångad fisk som möjligt,” konstaterar Mäki.

Övervakat vårdfiske i Östersjön redan för fjärde året

Avtalsfiskarna inom Närfiskprojektet som stiftelsen inledde år 2015 väljs ut för ett år åt gången. I år fiskar 24 avtalsfiskare i Skärgårds- och Bottenhavet, med målet att fånga totalt 150 000–200 000 kg mört och braxen. Projektet har fått finansiering från programmet Interreg Central Baltic.

Förra året fångades cirka 160 000 kg braxen och mört, vilket minskade mängden fosfor i havet med 1,2 ton.

I enlighet med reglerna för projektet fångas fisken i ryssjor. Till exempel rov- och vandringsfiskar och alla utrotningshotade fiskar släpps tillbaka ut i vattnet. Övervakningen av att fiskarna följer reglerna sker med stickprov, fångsförsäljningskvitton och med fångstrapporter.

Mer information:

Miina Mäki
projektchef, John Nurminens Stiftelse
tfn 050 576 3298
miina.maki(at)jnfoundation.fi

Mer information om Närfiskprojektet

Frågor och svar om Närfiskprojektet

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit