23.09.2014

Satu Wrede och Östersjön

MinaJaItameri-SatuWredeVerkställande direktör och styrelseordförande Satu Wrede på Metroauto Gruppen Ab har bott vid havet hela sitt liv och ser havet som mycket viktigt både för sig själv och för sin familj. Speciellt Finska viken och Skärgårdshavet ligger nära hennes hjärta. Hennes oförglömligaste upplevelse av Östersjön inträffade för några år sedan, när Satu såg en säl som simmade vid sommarstugans strand och hörde den andas. Från en liten båt kunde hon följa med sälen i strandvattnet. Flyttfåglarnas ankomst till Skärgårdshavet är en annan årligen återkommande upplevelse av Östersjön.

Satu tycker det är viktigt att Östersjön mår bra, inte bara i egenskap av farled och arbetsplats utan även på grund av dess roll som rekreationsområde för många människor. För att förbättra Östersjöns tillstånd behövs uppmärksamhet, stöd och insatser från alla håll. Med gemensamma ansträngningar kan vi få njuta av och glädja oss åt Östersjöns välbefinnande i framtiden.

Metroauto vill beakta miljön i all sin verksamhet. Bilar med låga utsläpp utgör en möjlighet att påverka luftkvaliteten. Enligt Satu är det viktigt att hela bilbranschen utvecklar miljövänligare produkter. Med anledning av företagets värden föll det sig naturligt att rikta Metroautos 85-årsgåva till miljön och Östersjön.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit