21.10.2015

Sex meter till mål: Horisont-konstverket ökade i längd

 

I Horisont-konstverket vid Busholmsbryggan i Helsingfors installerades måndagen den 19 oktober 338 nya namnplattor. I detta åttonde installationsskede utökades verkets längd med fyra meter. Verket börjar vara klart och nära sin slutliga längd på 54 meter. De sex meter som fortfarande fattas, dvs. de slutliga 508 plattorna, installeras då samtliga bidrag till kampanjen har samlats in. I sin fulla längd är verket lika långt som Östersjöns medeldjup. Verket är formgett av designer, professor Hannu Kähönen som önskar påminna förbipasserande om det låga havets sårbarhet.

Det färdiga konstverket har 4 225 st. plattor och för tillfället finns fortfarande 352 st. plattor kvar (situationen den 21 oktober 2015). En platta kan lösas ut som exempelvis en gåva med en donation på 50 euro. Konstverket som ägs av Helsingfors stad är permanent. Det finns alltså fortfarande möjlighet att bli en del av konstverket och inkludera det egna namnet eller en väns namn på Östersjö-konstverket! Hela nettoavkastningen av konstverket används för finansiering av John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt som arbetar för att minska övergödningen av och den externa näringsbelastningen på Östersjön. Med avkastningen har man redan införskaffat bl.a. en kemikaliebehållare för kemikalisk fosforrening för reningsverket för avloppsvatten i Gattjina.

Tips: ge en namngedd platta som fardagspresent eller julklapp!

Delta här!

Bild 21.10.2015 Maija Salmiovirta

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit