16.01.2012

Sonera gjorde en gärning för Östersjön – projekten Ett rent Östersjön fick en julklapp genom iPhone-kampanjen

Tanja Piha från TeliaSonera Mobilitys B2B-verksamhet som kläckte idén till kampanjen överräckte ett presentkort på närmare 9 000 euro till John Nurminen Stiftelses ombudsman Erik Båsk i Vallgård inför julen. Foto: Timo Saxén, Sonera.
Tanja Piha från TeliaSonera Mobilitys B2B-verksamhet som kläckte idén till kampanjen överräckte ett presentkort på närmare 9 000 euro till John Nurminen Stiftelses ombudsman Erik Båsk i Vallgård inför julen. Foto: Timo Saxén, Sonera.

Inför julen donerade Sonera resultatet av sin marknadsföringskampanj i höstas till John Nurminen Stiftelses projekt Ett rent Östersjön. Donationen uppgick till närmare 9 000 euro. Sonera deltog i miljöseminariet Nordic Business Forum som arrangerades i Jyväskylä under det sista veckoslutet i september. iPhone-telefonerna auktionerades ut till seminariedeltagarna 30.9. På seminariet som gästades av USA:s före detta vicepresident Al Gore behandlades teman i anslutning till socialt ansvar och miljöansvar bland företag. Tanja Piha, Head of B2B Business Management, TeliaSonera Finland, som kläckte Soneras kampanj berättar att idén om en auktion uttryckligen inspirerats av evenemangets huvudgäst Al Gore, som sitter i Apples styrelse. Auktionen var ett led i Soneras samarbete med Nordic Business Forum och intäkterna från den donerades i sin helhet till John Nurminens Stiftelses projekt Ett rent Östersjön. De utauktionerade iPhone-telefonerna hade returnerats till Sonera av kunder.

”Soneras donation är viktig. Vi fortsätter att förebygga eutrofieringen av Östersjön, och de donerade medlen används för vattenreningsprojekt i regioner inom Östersjöns avrinningsområde såsom i nordöstra Ryssland, Baltikum och Polen. Vårt största och mest inflytelserika projekt hittills är moderniseringen av vattenreningsverken i S:t Petersburg genom vilket fosforutsläppen i Östersjön har minskat betydligt”, berättar Erik Båsk, ombudsman för John Nurminens Stiftelse.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit