11.06.2014

Sophie von Julins stiftelse fortsätter som huvudsamarbetspartner i projektet Ett rent Östersjön

Sophie von Julins stiftelse fortsätter med sitt stöd som inletts 2012 till John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön. Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse stöder i regel projekt i anslutning till förbättring av sjukvård, kultur och miljö i västra Nyland samt organisationer och högskolestuderande.

”John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön har bidragit till att belastningen av näringsämnen i Finska viken redan har minskat avsevärt. Vi vill också i fortsättningen vara med och stöda det konkreta och resultatrika arbete för ett renare hav som stiftelsens projekt Ett rent Östersjön driver. Då vi agerar nu kan vi ännu säkra att vårt hav bevaras för kommande generationer ”, säger styrelsens ordförande Petter Bruncrona från Sophie von Julins stiftelse.

Related

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit