10.01.2013

Steam är nyckelsponsor för John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekten år 2013

Steam och John Nurminens Stiftelse har avtalat om samarbete år 2013. Steams penningstöd till John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt räknas utifrån antalet sms som skickas via Steams system. För varje sms som skickats via systemet under 2013 styr Steam en del till stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt. I fjol var det totala stödbeloppet över 12 000 euro, och samma belopp är målet även i år. Utöver penningstödet ställer Steam tjänsten för sms-insamligar avgiftsfritt till stiftelsens förfogande. Genom avtalet blir Steam nyckelsponsor för John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt.

Samarbetet ger Steams stöd för skyddet av Östersjön år 2013 ett ännu mer konkret och klart objekt tillsammans med mål som kan mätas. “Jag är övertygad av stiftelsens verksamhetsprinciper, som visat sig ge resultat bland annat vad gäller fosforutsläppen. Genom vårt samarbete förverkligas Steams värderingar på bästa möjliga sätt, och våra kunder får konkreta bevis på miljöansvarig verksamhet”, säger Tero Kalsta, VD för Steam.

Erik Båsk, ombud för John Nurminens Stiftelse, säger: “Steams sms-donation är ett bra exempel på affärsverksamhet där många bäckar små kan göra en stor å – som också räcker till välgörenhet. Vi är även mycket glada över att vi kan komplettera vårt urval av insamlingsmetoder med sms-gåvan. Vi har inte använt oss av denna metod tidigare, men tack vare Steams donation har vi nu ett utmärkt tillfälle att testa detta alternativ i kampanjerna och anskaffningen av medel under 2013.”

John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt har två verksamhetsområden: att minska den årliga näringsbelastningen och därigenom eutrofieringen av Östersjön samt att betydligt minska risken för oljetankerolyckor i Östersjön. Mot eutrofieringen arbetar stiftelsen med fosforreningsprojekt, som har som mål att minska fosforbelastningen av Östersjön med 2 500 ton före utgången av 2015. Projekten effektiviserar verksamheten på avloppsreningsverken i olika städer genom planering, investeringar i anläggningar och utbildning. Med de nu använda och insamlade medlen avlägsnas cirka 2 100 ton fosfor i 17 städer i fem länder före utgången av 2015.

Projektet Tankerskydd, som siktar på att förebygga tankerolyckor, förbättrar säkerheten i sjötrafiken med den nya navigeringstjänsten ENSI: Projektet genomförs i nära samarbete med Trafikverket. Tack vare tjänsten får sjötrafikledningen tillgång till fartygens ruttplaner, medan fartygen får information i elektronisk form. Tjänsten ENSI tas i bruk i Finska viken under 2013.

Ytterligare information:
Erik Båsk
Ombud
John Nurminens Stiftelse
Tfn: 040–825 8071
e-post: fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

Tero Kalsta
Verkställande direktör
Steam Communications Oy
Tfn: +358 400 907 809
e-post: fornamn.efternamn@steam.fi

Steam är ett servicebolag med expertis inom mobil intressentgruppkommunikation. Bolagets omsättning 2011 uppgick till 4,1 miljoner euro. Steams kunder är bl.a. YLE, Seppälä och Verkkokauppa.com.
www.steam.fi

Projekten Ett Rent Östersjön, som drivs av John Nurminens Stiftelse, förbättrar Östersjöns tillstånd. Målet med Ett Rent Östersjön-projekten är att uppnå en årlig minskning av fosforutsläppen på 2 500 ton före 2015. Projektet Tankerskydd har som mål att minska risken för oljeolyckor genom att under 2013 introducera den nya, förutseende navigeringstjänsten ENSI® (Enhanced Navigation Support Information) på alla tankfartyg som trafikerar på Finska viken. Stiftelsen finansierar sin verksamhet med privata donationer och offentliga anslag.
www.puhdasitameri.fi
www.johnnurmisensaatio.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit