27.01.2016

Stora Enso stödjer John Nurminens Stiftelses Östersjöprojekt

Stora Enso har tecknat ett treårigt avtal med John Nurminens Stiftelse för att stödja stiftelsens projekt ”Ett Rent Östersjön”.

“Genom vårt samarbete med John Nurminens Stiftelse vill vi bidra till att skydda den biologiska mångfalden i Östersjön”, säger Seppo Parvi, Country Manager för Stora Enso i Finland. “Stora Enso är verksamt i alla länderna runt Östersjön, så ett friskt hav är en förutsättning för vår globala framgång.”

”Vi är glada över ha Stora Enso bland våra främsta samarbetspartner”, säger Juha Nurminen, grundare och styrelseordförande för John Nurminens Stiftelse. “För kontinuiteten i vår verksamhet är det viktigt att vi får stöd från engagerade partner. Vår strategi är att ta fram kostnadseffektiva och verkningsfulla åtgärder för att skydda Östersjön. Samtidigt som vi arbetar med pågående skyddsprojekt kartlägger vi också nya potentiella projekt som kan ge mätbara effekter.”

John Nurminens Stiftelse har finansierat projekt som syftar till att skydda Östersjön sedan 2005. Under de senaste tio åren har dessa projekt minskat den årliga fosforbelastningen till Östersjön med mer än 2 000 ton. Det motsvarar 40 % av den totala fosforbelastningen till Finska viken varje år. 2015 lanserade stiftelsen ett närfiskeprojekt samt projektet NutriTrade, som syftar till att bygga upp ett frivilligt system för handel med näringsutsläpp i Östersjöns avrinningsområde.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA. www.storaenso.com

John Nurminens Stiftelse grundades 1992 och utför ett effektivt och resultatrikt arbete till fromma för Östersjön och det maritima kulturarvet. Målet för projekten Ett Rent Östersjön är en förbättring av Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder, som minskar på den belastning och de miljörisker som riktar sig mot havet. Projekten Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd.   www.johnnurmisensaatio.fi

För ytterligare information, kontakta:

Liisa Nyyssönen, SVP Communications, Finnish media, tel +358 40 544 3491

Tuula Putkinen, Kommunikationsdirektör, John Nurminens Stiftelse, tel +358 400 907 809
e-post: fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit