13.06.2013

The Tall Ships Races Helsinki 2013-evenemangets fototävling och -utställning ”De ungas Östersjön” väcker diskussion om Östersjöns tillstånd och framtid

Kuva: Maria Grönroos, John Nurmisen Säätiö
Foto: Maria Grönroos, John Nurminens Stiftelse

I samband med The Tall Ships Races Helsinki 2013-evenemanget, som startar om en månad, ordnas även fototävlingen ”De ungas Östersjön”. Fototävlingen förenar evenemangets två huvudteman, de unga och skyddet av Östersjön. Målsättningen är att fotografera Östersjön från ett nytt perspektiv och samtidigt öka kännedomen om varför Östersjön mår dåligt och vad vi kan göra för att förbättra situationen.

De fotografier som deltar i tävlingen tas på tävlingens första ”leg”, det vill säga på seglingssträckan Århus–Helsingfors. Som fotografer agerar de unga medlemmarna i besättningen på varje båt.
Tävlingen har tre kategorier. Fotona tas med Olympus TOUGH TG-2 iHS-kameror som Rajala Pro Shop lånar ut för ändamålet. Rajala Pro Shop instruerar de unga i fotograferingen och marinbiolog Miina Mäki från John Nurminens Stiftelse berättar för de unga om skyddet av Östersjön.

Av fotografierna sätter man ihop en digital utställning, som visas på gallerian Forum Box i Sandviken 17–20.7.2013. Dessutom finns fotografierna framme och till salu i fotoservicen Kuvalo (www.kuvalo.com) och i Pro Shops monter i evenemangsområdet. Besökarna kan rösta på sina favoriter under tiden 17–19.7.2013 på Rajala Pro Shops monter samt på Kuvalo. Försäljningsvinsten av fotografierna används till John Nurminens Stiftelses olika projekt kring Ett rent Östersjön.

Tävlingsresultaten publiceras fredagen 19.7.2013 kl.14.00 på huvudscenen i The Tall Ships Races Helsinki 2013 –evenemanget. Juryn består av fotograf Kaisa Rautaheimo från Helsingin Sanomat, styrelseordförande i John Nurminens Stiftelse Juha Nurminen, SYKE:s marinanalytiker Ilkka Lastumäki och freelance-fotograf Meeri Koutaniemi som bl.a. valts till årets pressfotograf 2013.

Fototävlingen ”De ungas Östersjön” ordnas av Helsingfors stad och koordinator är CreaMentors Oy. Tävlingens samarbetspartners är Rajala Pro Shop och John Nurminens Stiftelse.

The Tall Ships Races är en tävling för stora segelbåtar som ordnas på Östersjön vart fjärde år. The Tall Ships Races-evenemanget lyfter fram teman som är viktiga i samhället, t.ex. de ungas välbefinnande och skyddet av Östersjön. Evenemanget som ordnas i Sandviken i Helsingfors väntas få en halv miljon besökare.

Mer information och kontakter:

Helsingfors stad: Projektchef Päivi Munther, paivi.munther[at]hel.fi, tfn 040 334 2045

CreaMentors Oy: Liisa Gadd, liisa.gadd[at]creamentors.fi, tfn 050 573 6008

John Nurminens Stiftelse: Kommunikationschef Tuula Putkinen, tuula.putkinen[at]jnfoundation.fi,
tfn +358 400 907809

Rajala Pro Shop: Jani Gerkman, jani.gerkman[at]rajalacamera.fi

The Tall Ships Races Helsinki 2013

Bakom seglingstävlingen The Tall Ships Races står Sail Training International (STI), som är en organisation som inte strävar efter vinst. Meningen är att samla ihop unga till en lekfull tävling och skolsegling oberoende av nationalitet, hudfärg, religion eller social bakgrund. För Helsingfors del av arrangemangen ansvarar stadens evenemangsenhet. Evenemanget i Helsingfors har tre huvudteman: ungdomsarbete, skyddet av Östersjön och ansvarsfulla evenemangsarrangemang.

Tävlingen för stora segelbåtar ordnas på Östersjön vart fjärde år, och värdar för tävlingen i år är förutom Helsingfors även Århus i Danmark, Riga i Lettland och Szczecin i Polen. I seglingstävlingen The Tall Ships Races Helsinki 2013 deltar ungefär 100 båtar med ca 3 000 unga seglare. Tidigare har Helsingfors agerat värd år 2000.
Evenemanget äger rum från onsdag till lördag 17–20.7.2013.

Området sträcker sig mellan Sandviken, Sandviksvarvet, Busholmen och Sinebrychoffsparken.

Program varje dag kl. 10-22. Programändringar möjliga.

Gratis inträde.

Ackreditering: Representanter för media ska ackreditera sig till evenemanget och fylla i blanketten på adressen http://www.tallshipsraceshelsinki.fi/fi/lehdisto

Kontakter från media: Anna Kari, Pink Eminence AB, tfn 040 717 8185, anna (at) pinkeminence.fi

Mer information: Päivi Munther, projektchef, Helsingfors stads evenemangsenhet, tfn +358 40 334 2045, paivi.munther (at) hel.fi

Foton: http://aineistopankki.hel.fi/?cart=2564-dhgbflkbmk&l=FI
www.tallshipsraceshelsinki.fi

Miljöinitiativet Ett rent Östersjön av John Nurminens Stiftelse förbättrar situationen i Östersjön. Det allvarligaste miljöproblemet i Östersjön är eutrofieringen, som syns till exempel i form av blåalgernas blomning varje sommar. Eutrofieringen motarbetas effektivast genom att minska på fosforbelastningen i Östersjön. Målet med Stiftelsens fosforreduceringsprojekt är att minska de årliga fosforutsläppen i havet med 2 500 ton till år 2015, vilket är en sjättedel av hela målsättningen för kommissionen för skyddet av Östersjön HELCOM. Projektet Tankerskydd har som mål att minska risken för oljeolyckor genom att under år 2013 introducera den nya, förutseende navigeringstjänsten ENSI® (Enhanced Navigation Support Information) på alla tankfartyg som seglar i Finska viken. Stiftelsen finansierar miljöverksamheten med privata donationer och med offentlig finansiering.

www.ettrentostersjon.fi

Kuva: Maria Grönroos, John Nurmisen Säätiö

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit