24.05.2017

Tillsammans för uppfriskande dopp: Allas Sea Pool och John Nurminens Stiftelse inleder samarbete för Östersjön

Havsbadet Allas Sea Pool öppnade sina dörrar för allmänheten 12.5. Denna vecka firar man taklagsfest i den nya huvudbyggnaden. Havsbadet på Skatudden kommer ännu att kompletteras med ett Östersjöcentrum som fokuserar på de tre centrala teman av Allas Sea Pool: att leva vid havet, att ta ansvar och att bidra till en levande stadskultur. Östersjöcentrum vid havet kommer att erbjuda ett fönster mot Östersjön för allmänheten, badgästerna, turister, familjer och övriga stadsbor. Samtidigt betonar man vikten av ett ansvarsfullt liv vid havet.

Allas Sea Pool och John Nurminens Stiftelse har ingått i ett treårigt avtal om innehållssamarbete för Östersjön på Östersjöcentrum. Enligt avtalet kommer John Nurminens Stiftelse att producera audiovisuellt och programinnehåll för centret, bl.a. ett spel om Östersjön riktat till barn i lågstadieåldern. Viktiga målgrupper för Östersjöcentrum är barn, skolelever och familjer, men inom ramen för avtalet kommer även möten för intressegrupperna och expertföreläsningar m.m. att arrangeras på Allas Sea Pool.

En stolt historia inspirerar för en bättre framtid

Kärnverksamheten av både Allas Sea Pool och John Nurminens Stiftelse fokuserar på att skydda den heterogena marina kulturen och en ansvarsfull livsstil som värnar om Östersjön.

“Allas Sea Pool vill idag och i framtiden erbjuda sköna dagar vid havet för Helsingforsbor och turister. Att njuta av rent vatten och att slappna av vid havet har alltid hört till badkulturen. Vi anser att ansvarsfullhet och skydd av hav hör till generellt välbefinnande. Vi vill berätta om historien av våra kuster, möjligheterna för dagens strandliv och hur vi med våra egna val kan främja bevarandet av Östersjön för de kommande generationerna”, berättar programchef Esa Kandelberg på Allas Sea Pool.

John Nurminens Stiftelse har arbetat med Östersjöskydd i över 10 år. Under denna tidsperiod har stiftelsen inlett 25 projekt för Ett Rent Östersjön, av vilka 17 har slutförts. Med dessa projekt och övriga samarbetsprojekt för Östersjön har den årliga fosforbelastning som ger upphov till övergödning på Finska viken minskats med ca 75 procent.

“Vi ser fram emot samarbetet och det nya Östersjöcentrum som kommer äntligen att sätta Östersjöskyddet på paradplats i Helsingfors, i Östersjöns famn. Helsingfors stolta marina historia och nutiden möter varandra på Allas Sea Pool. Östersjön, dess historia och framtid är också kärnan av vår verksamhet inom den marina kulturen, och därför är det spännande att få delta i skapandet av centrets innehåll. Allmänheten har en stark önskan att påverka och vara delaktiga i Östersjöskyddet. I bästa fall kommer Östersjöcentrum både att ge glädje och något att tänka på samt svar på frågor om hur enskilda människor kan påverka tillståndet i Östersjön”, konstaterar ombudsman för John Nurminens Stiftelse Annamari Arrakoski-Engardt.

Havsbadet Allas Sea Pool erbjuder nya sätt att njuta av Östersjön i den allra centralaste delen av Helsingfors. Allas är öppen året runt och erbjuder upplevelser och rekreationsmöjligheter såväl för Helsingforsborna som för turister. Allas Sea Pool är en urban oas med ett stort bassängområde och fina bastur. Allas inrymmer 3 500 besökare åt gången, dvs. upp till 10 000 besökare per dag. Med den nya huvudbyggnaden kommer Allas att bli en ny utsiktsplats och en trädgårdslik oas på Helsingfors sydligaste strand. Allas land- och sjöområden omfattar nästan en hektar av stadens centrum. Allas vill bli en modern oas för ett gott liv i hjärtat av staden.

John Nurminens Stiftelse grundades 1992. Stiftelsens mission är att rädda Östersjön och dess kulturarv för de kommande generationerna. Målet för stiftelsens projekt för Ett Rent Östersjön är att förbättra Östersjöns tillstånd med hjälp av sådana konkreta åtgärder, som minskar belastningen på och miljöriskerna för havet. Projekten för Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd. Stiftelsens förlags- och utställningsverksamhet fokuserar på sjöfartens, upptäcktsresornas och kartografins historia samt på att göra dessa kända. Till stöd av sin verksamhet har stiftelsen omfattande samlingar av marin konst, marina antikviteter och antika kartor. Stiftelsen publicerar faktaböcker samt upprätthåller den kostnadsfria webbtjänsten Loki.
www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Ytterligare information:
Esa Kandelberg
Programchef
Allas Sea Pool
0400 481 431
fornamn.efternamn@allasseapool.fi
www.allasseapool.fi

Annamari Arrakoski-Engardt
Ombud
John Nurminens Stiftelse
Tfn 0400 477 878
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi
www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit