23.09.2014

Ulla Rehell och Östersjön

Ulla-Rehell_MinaJaItameriUlla Rehell, direktör för hållbar utveckling på Fortum, bor med sin familj vid havet i Kyrkslätt. Havet med dess årstidsväxlingar är ständigt närvarande i hennes dagliga liv. Familjen har en segelbåt och via seglandet har barnen lärt sig njuta av och respektera havet och naturen. Familjen har också andra havsnära intressen, såsom dykning. Särskilt de manliga familjemedlemmarna är intresserade av sjöhistoria samt av vrak och sjöslag.

Enligt Ulla är Östersjön en unik boendemiljö, med ett skönhets- och rekreationsvärde som är omöjligt att mäta i pengar. Ulla har tillbringat semestrarna med sin familj i Ingå yttre skärgård i tiotals år och anser att eutrofieringen är Östersjöns värsta problem. Såsom många andra finländare fick hon upp ögonen för eutrofieringen under ”ärtsoppssomrarna” i slutet av 1990-talet. Särskilt tydliga minnesbilder har hon av sommaren 1997, då det var nästan omöjligt att hitta rent vatten att simma i.

Som tur är har Östersjöns tillstånd förbättrats, trots att situationen fortfarande inte är tillräckligt bra. Var och en av oss kan emellertid med sin egen verksamhet påverka eutrofieringen genom att sköta om hanteringen av sitt eget avloppsvatten och ta hand om eget skräp och fast avfall. I synnerhet önskar Ulla att båtfolket ska se till att tömma sina septitankar som sig bör och använda fosfatfria tvättmedel.

Fortum koncentrerar sin verksamhet till Norden, Baltikum och Polen. Östersjön är en förenande faktor för Fortums verksamhetsområde, vilket gör att Ett rent Östersjön-projekten som en del av företagets samhällsansvar lämpar sig väl som samarbetsprojekt. Eftersom det snabbaste och kostnadseffektivaste sättet att förbättra Östersjöns tillstånd enligt experterna är att effektivera fosforreningen i vattenreningsverken runt dess avrinningsområde är det mycket naturligt att Fortums stöd också riktas till Polen, som står för omkring en tredjedel av fosforbelastningen som rinner ut i Östersjön. Enligt Ulla är det viktigt för Fortum att uppnå betydelsefulla och tydligt mätbara resultat också i sitt partnerskapssamarbete. Samma resultatinriktning är tydlig också inom Ett rent Östersjön-projekten, vilket Fortum uppkattar storligen.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit