07.10.2019

Underutnyttjad inhemsk fisk kan hjälpa Östersjön att återhämta sig och ge en ny hållbar proteinkälla

Östersjön lider av ett överskott av näringsämnen (övergödning) som påverkar det känsliga ekosystemet och får direkt effekt på fiskbestånd, marint liv och vattenkvalité. Efter ett omfattande arbete för att minska näringsutsläppen från land, måste vi nu också ta itu med det överskott av näringsämnen som har ansamlats i Östersjön under de senaste decennierna.

Fiske är en effektiv metod för att återvinna näringsämnen från Östersjön till land och minskar övergödningen av havet. I Finland bidrar fisket årligen med en fosforreducering på 700 ton, vilket är dubbelt så mycket som landets fosforreduktionsmål från landbaserade källor. Karpfisk, såsom braxen, id och mört trivs i övergödda vatten och finns i överflöd i Östersjön. Dessa fiskar är både hälsosamma och välsmakande, dock finns det i Sverige och i andra Östersjöländer ingen tradition av att äta karpfisk.

Finland har legat i framkant med att fiska och använda karpfisk som livsmedel. 2015 lanserade John Nurminens Stiftelse ett projekt för att sälja karpfisk på kommersiell basis. De första produkterna började säljas i butik 2017.

“Vi är glada för att få göra ett pilotprojekt i Sverige eftersom vi sett bra resultat i Finland. Utöver att vara en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön, ger den en ny inkomstkälla för det småskaliga lokala fisket samt en hälsosam och närproducerad proteinkälla för slutkunden. Det är också ett stort nöje att samarbeta med våra finska kollegor, lära av varandra och bygga vidare på framgångsrika projekt” sager Peter Wiwen-Nilsson, VD för Race For The Baltic

Efter projektets stora framgång har finska och svenska organisationer (Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund och John Nurminens Stiftelse) tagit beslut om att utöka förvaltningsfisket till Åland och Sverige.  Baltic Fish-projektet finansieras av Baltic Sea Action Plan -fonden.

“Detta är ett innovativt och handlingsorienterat projekt som förstärker och förbättrar samarbetet mellan finska och svenska parter för att förbättra Östersjöns miljö. Därav passar projektet in under BSAP-stiftelsens direktiv, eftersom stiftelsen finansierar nya typer av projekt som har positiv påverkan på Östersjön” sager Anja Nysten, Senior Manager på NEFCO och fondchef för BSAP -fonden.

“Vi är mycket nöjda med att ha Sverige och Åland ombord. Att äta hållbar och vildfångad Östersjöfisk, (speciellt underutnyttjade arter) gynnar havet och är ett klimatsmart livsmedelsval. Dessutom, genom att skapa inkomster för lokalt fiske, upprätthåller vi den traditionella försörjningen för kustfiskare som är en integrerad del av den svenska och finska skärgårdskulturen.” säger Marjukka Porvari, Direktör för Ett Rent Östersjö projekt på John Nurmisens Stiftelsen.

Baltic Fish-projektet kommer arbeta nära lokala myndigheter för att skapa regler kring hållbart fiske, övervaka vilka fisketekniker som används samt säkerställahälsoaspekterna för mänsklig konsumtion. Dessutom kommer projektet samarbeta med kommersiella aktörer för att etablera en välfungerande produkttionskedja och kommersialisering. De första produkterna förväntas vara tillgängliga på svenska marknaden 2020.

”Detta projekt ger oss ett utmärkt tillfälle att lansera hållbara och lokala fiskeprodukter på den svenska marknaden för att möta ökande konsumentkrav på miljövänliga fiskebaserade produkter. Genom att ta hand om hela produktionskedjan, från fiske till färdig produkt, har vi möjlighet att skapa exakt den typ av produkter som våra kunder letar efter. På detta sätt stöder vi också Sveriges hållbara livsmedelsstrategi och ger möjligheter för en ny generation fiskare. ” säger Teija Aho, VD för Guldhaven Pelagiska AB.

  

John Nurminens Stiftelse

Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet.

Marjukka Porvari
Direktör för projekten Ett Rent Östersjön
John Nurminens Stiftelse
marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi

Maija Salmiovirta
Projektchef
John Nurminens Stiftelse
maija.salmiovirta(at)jnfoundation.fi

www.johnnurmisensaatio.fi

Race For The Baltic

Race For The Baltic är en ideell stiftelse grundad av Zennström Philanthropies. Stiftelsens uppgift är att förbättra Östersjöns hälsa genom att fokusera på de kostnadseffektiva och lösningsorienterade projekt som visar den största potentialen att förbättra Östersjöns tillstånd.
www.raceforthebaltic.com

Emma Gabrielsson
Project Manager
Race For The Baltic

Emma(at)raceforthebaltic.com

Guldhaven Pelagiska AB

Guldhaven Pelagiska är ett privat företag beläget i Kalix, specialiserat på både fiske och fiskförädling från lokalt fiske i Bottenviken.

Teija Aho
VD
Guldhaven Pelagiska AB
teija(at)guldhaven.se

http://guldhaven.se/

Rädda Lumparn

Föreningen Rädda Lumparn grundades på våren 2014 av invånare runt Lumparn som var bekymrade för sina närvatten, dvs själva Lumparn och dess vikar. Föreningens syfte är att förbättra vattenkvaliteten i Lumparn och dess viksystem, öka kunskapen och intresset för lokalt vattenskyddsarbete, stöda fiskevårdsinsatser samt möjligheten till rekreation.

Carina Aaltonen
Vice ordförande
Föreningen Rädda Lumparn
Carina.aaltonen(at)lagtinget.ax

Ålands Fiskarförbund

Ålands Fiskeriförbund är en sammanslutning av lokala fiskare på Ålandsöarna.

Fredrik Lundberg
Versamhetsledare
Ålands Fiskare r.f
fiskare(at)aland.net


NEFCO

NEFCO är en internationell finansinstitution (IFI) som grundades 1990 av de fem nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, med målet att påverka klimatet och miljön på ett kostnadseffektivt sätt. Med fokus på små och medelstora projekt med konkreta resultat ger NEFCO högt tillägg till regeringar, medfinansiärer och kunder. Under åren har NEFCO finansierat mer än 1 000 privata och offentliga projekt i olika sektorer i 80 länder, med ett starkt fokus på Östeuropa, Östersjön och Arktis och Barentsregionen. NEFCOs huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland. Läs mer på www.nefco.org

Anja Nystén
Senior Manager, Fund Manager of the BSAP Fund
NEFCO
Anja.Nysten(at)nefco.fi

 

 

 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit