04.01.2021

Upptäcktsfärd till ett vintrigt hav

Moomin Characters och John Nurminens Stiftelses gemensamma kampanj #VÅRTHAV informerar om Östersjön och olika sätt att hjälpa havet. Samtidigt samlar kampanjen in medel till John Nurminens Stiftelses arbete för att rädda Östersjön och dess arv. Den här bloggen tar sina läsare på en upptäcktsfärd till Östersjöns vintriga värld.

”Himlen var nästan svart men snön var klarblå i månskenet. Havet låg och sov under isen och långt nere mellan jor- dens rötter drömde alla småkryp om vår. Men till den var det ganska långt för året hade inte hunnit längre än till en bit efter nyår.” Trollvinter

Sommarvärmen är fortfarande magasinerad i havsvattnet, och havet förblir ofta isfritt långt in på hösten och vintern. Under kyliga dagar kondenseras fukt och värme från havet till sjörök som kryper över vattnet in mot kusten.

Istäcket på Östersjön varierar: vissa vintrar fryser havet till långt söder om Åland, men med undantag för de allra nordligaste hörnen kan det öppna havet numera allt oftare förbli nästan isfritt hela vintern. De finska kustvattnen fryser ändå oftast till, även om havet längre ut svallar fritt. Varje år slipar isens rörelse effektivt bort blåmusslor och fleråriga alger från klipporna i norra Östersjön, och därför trivs endast ettårig vegetation på de steniga stränderna i närheten av vattenlinjen.

På vintern – under snön och isen – är havet mörkt och kallt. Den fleråriga blåstången har sjunkit till bottnen för sin vintervila. Fiskarna vilar, sparar energi och söker sig till sänkor för att övervintra, eftersom vattentemperaturen håller sig nära fyra grader där. En del är aktiva även på vintern: till exempel laken leker under isen på de grunda grus- och sandbottnarna i flodmynningarna.

Lär dig om organismerna i Östersjön

Blåmusslan
Blåmusslan är den vanligast förekommande arten i Östersjön och en viktig föda för ejder och flundra. Musslorna silar små planktonorganismer i vattnet som föda. På ett år filtrerar blåmusslorna i Östersjön en vattenvolym som motsvarar hela detta innanhav! Musslorna är Östersjöns renhållningsverk.

Blåmusslan
© Miina Mäki

Laken
Den mystiska laken, som trivs i sänkor, är en insjöfisk anpassad till svalt vatten och lever även i Östersjöns saltfattiga kustvatten. Laken kom till Finland direkt efter istiden och är därmed en av våra äldsta fiskarter. Den trivs i klart och syrerikt vatten och lider därför av övergödningen i Östersjön. Skäggtömmen under hakan avslöjar att laken tillhör ordningen torskartade fiskar.

Laken
© Miina Mäki

Vi räddar #VÅRTHAV tillsammans

Kom med i arbetet med att trygga Östersjöns framtid. När vi slår samman våra krafter har vi fortfarande möjlighet att rädda #VÅRTHAV.

Du kan delta i kampanjen genom att göra en donation www.vårthav.fi eller genom att dela information om Östersjön och dess tillstånd.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is ""Staging"". Exit