08.11.2011

Vad har Östersjön att göra med samhällsansvar?

På vilket sätt drar företagen nytta av ansvarsfull verksamhet?

Veli-Sundback-AsiantuntijanAaniMaximering av den ekonomiska vinsten står inte i strid med ansvarsfull verksamhet utan tvärtom. För att bättre kunna producera vinst lönar det sig för ett företag att ha en omfattande strategi för samhällsansvar. Ordet ”strategi” innebär en mängd medvetna val. Företaget ska frivilligt göra mer än vad lagarna och förordningarna förutsätter. Jag anser att de tre viktigaste orsakerna varför en ansvarsfull verksamhet förbättrar företagets resultat är följande.

Hantering av rykte och risker

En ansvarsfull verksamhet minimerar felen även om de inte helt och hållet kan undvikas. Det är svårt att få stopp på fördömande som sprids blixtsnabbt i alla medier. Ett företag kan på ett ögonblick stämplas, till exempel, som miljöbrottsling eller för att på ett grovt sätt ha kränkt de mänskliga rättigheterna. Ett gott rykte tål stötar bättre än ett dåligt rykte. Om företaget har bedrivit ansvarsfull verksamhet på lång sikt är det mer sannolikt att det återhämtar sig från en kris av den här typen.

Effektivitet

Ju längre och mer komplicerade företagens samarbets- och leverantörskedjor är, desto svårare är det för företaget att kontrollera huruvida alla de företag som anlitas för leveranser, produktion och upphandling verkar ansvarsfullt. Om man tillämpar enhetliga kriterier på valet av underleverantörer som präglas av ansvar och transparens, ökar den interna effektiviteten medan ryktesrisken minskar. Ett annat exempel är rekrytering där det gäller att behandla medarbetarna jämlikt – och ansvarsfullt. Även här sparar enhetliga processer och ansvarsfulla spelregler, som även tål en kritisk granskning, tid och minskar ryktesriskerna.

Godkännande av intressentgrupper

En dialog med de olika intressentgrupperna är en väsentlig del av företagsansvaret. Företaget kan inte skapa en framgångsrik strategi för företagsansvar utan att inkludera de mål som tilltalar dess viktigaste intressentgrupper på ett positivt sätt. Det är kanske inte möjligt att vara av samma åsikt om allting, men dialogen ökar förståelsen.
En miniminivå inte är tillräcklig. Växelverkan med de traditionellt sett viktigaste intressentgrupperna, till exempel ägarna eller kunderna, utgör inte ännu sådant samhällsansvar, där man ärligt försöker ändra och förnya företagets verksamhet och klimat i en mer ansvarsfull riktning. Däremot kan prioritering av nya intressentgrupper och svaga och mindre bemedlade kanske vara det. Goda, öppna och ”rakt på sak” relationer till medborgarorganisationer och media kan vara till hjälp, om företaget råkar ut för en kris till exempel i sociala medier.

Hur får man företagsansvar att fungera i praktiken?

Frågan ”Kan du rekommendera din arbetsgivare för dina vänner?” ingår i enkäter om arbetstillfredsställelse. Ett ansvarsfullt företag är utan vidare en attraktivare arbetsgivare. Ansvarsfullhet står i direkt förbindelse med företagets värden och det är viktigt att företagets ägare och ledning är starkt engagerade i dessa. För att företagsansvar ska fungera i praktiken krävs fyra faktorer:

  1. ett företags samhällsansvar förutsätter en stark och genuin vilja att vara ett ansvarfullt företag
  2. den högsta ledningen måste vara starkt engagerad i ansvarsfull verksamhet och visa exempel
  3. samhällsansvaret måste integreras med företagets affärsstrategi – det kan inte fungera väl utan den här kopplingen
  4. samhällsansvaret omfattar hela personalen och förverkligar gemensamma etiska och moraliska förhållningsregler

 

Vad har Östersjön att göra med samhällsansvar?

Närområdesansvar omfattar projekt vars syfte är att ha en positiv inverkan på välmående och miljö inom företagets verksamhetsområde och hos dess invånare. Genom att stöda sådana projekt kan företaget påverka sitt rykte inom ett visst område.
Det finns företag som vill understöda en verksamhet som gynnar samhället och ger en donation utan att själv dra nytta av den. Och det finns företag som kombinerar goda gärningar med sponsorering och bygger in deltagandet i sitt eget varumärke, i reklam och övrig marknadskommunikation.
Det som är normal företagsverksamhet är att försöka uppnå nytta i marknads-kommunikationen. Syftet med detta är att förbättra företagets rykte och därigenom också dess resultat.
Själv ser jag ingenting oroväckande i en ”produktifiering” av välgörenhet, förutsatt att företagen väljer sina välgörenhetsmål på ett sådant sätt att de kan vara säkra på att donationerna verkligen går till det rätta/utlovade ändamålet. En god intention garanterar inte en god gärning. Det finns så mycket prat, så många resultatlösa projekt och så många goda saker i sig som borde fixas.
Därför har jag en checklist för att bättre kunna sålla fram en potentiell partner.
1. Använd sunt förnuft. Passar verksamheten in i företagets strategi och godkänns det av företagets referensgrupper? 2. Har företagets donation en betydelse? Går det till något allmänt eller fokuserat ändamål? 3. Lever den verksamhet som får stödet enligt de principer företaget/donatorn har för sig själv, till exempel, öppenhet, kostnadseffektiv, mätbara resultat, offentlig bokslut, styrelsen och dess aktivitet.
Bra ansvarsfull verksamhet skapas utifrån företagets egna utgångspunkter. Det lönar sig för företagen att förverkliga ett mer omfattande samhällsansvar, eftersom dess betydelse som en konkurrensfaktor växer hela tiden. Jag tycker att det lönar sig för företagen att gå i spetsen för utvecklingen i den här frågan.

Gott Nytt År 2012!

Bloggen innehåller valda avsnitt av Veli Sundbäcks tal på evenemanget som ordnades av Ekonomiska Samfundet i Finland 8.11.2011

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit