27.08.2019

Våra val återspeglas i Östersjön

Sommaren lockar oss till vattendragen. Om havet mår bra, mår vi också bra vid havet. Fortums Business Manager Tuomas Åhlman berättar om samarbetet med John Nurminens Stiftelse och funderar över vardagens hållbara val som stöder Östersjöns välbefinnande.

Jag är ett skärgårdsbarn och tillbringar fortfarande mycket tid i yttre skärgården. Östersjön har blivit bekant för mig och jag har ett mycket nära förhållande till den. Under årens lopp har havets tillstånd blivit sämre, så pass att förändringen har varit lätt att upptäcka med egna ögon.

Havets tillstånd återspeglas till exempel i mängden av blåstång och om den är ren eller täckt av någon slags sörja. Övergödningen har inverkat skadligt på blåstången och fått blågrönalgen att öka explosionsartat. Effekterna kan också ses i fiskbeståndet. När jag var en liten pojke fick vi fortfarande flundra från Östersjön, men idag kan man bara drömma om det.

Gemensamt bekymmer och ansvar

Vi som bor runt Östersjön måste få till stånd en förändring – vi kan inte fortsätta på samma sätt som tidigare. Vi kan var och en göra enkla val som har en inverkan. En bekant sak som blir allt vanligare är avfallssorteringen såväl hemma som på stugan. Ett bra exempel på detta är att återanvända plast i stället för att låta den belasta naturen. Plastavfallet är ett enormt problem i haven, men som bruksmaterial är plasten hållfast och mycket återvinningsbar. På Fortum satsar vi kraftigt på den cirkulära ekonomin och en del av denna helhet utgörs av att återvinna plast eller använda den som energikälla.

Intresset för solel har ökat tydligt. Även vi som elförsäljare har velat vara föregångare inom ren energi. Vi har därför utvecklat Solval, där en del av intäkterna doneras till John Nurminens Stiftelse. För oss är samarbete naturligt och jag är mycket glad över hur väl Solval tagits emot. Allt fler konsumenter vill göra goda gärningar och efterfrågar självmant miljövänliga alternativ.

Egna vardagliga val

Jag gör också mina egna val med eftertanke. Jag använder rent producerad elektricitet både i stan och på stugan och rör mig i huvudsak med kollektivtrafik och cykel. Just nu har jag ingen bil alls. Min kost har utvecklats i en mera grönsaksinriktad riktning och samarbetet med John Nurminens Stiftelse har ökat mitt medvetande om hur stor betydelse kosten har för vårt Östersjöavtryck. Den näringsbelastning vi orsakar blir mindre av att vi byter ut kött och mjölkprodukter till grönsaker och till exempel hållbart fångad Östersjöfisk.

Fortum uppmuntrar också sina anställda till ansvarsfulla val. Vi har till exempel haft kampanjer som gäller arbetsresor där den som lämnat bilen hemma har fått gratis frukost. Cyklisterna har bra faciliteter för både cykelförvaring och dusch.

Vi måste göra allt vi kan till förmån för Östersjön och vi måste göra det nu. Samtidigt som Östersjön renas långsamt påskyndas övergödningen av klimatuppvärmningen. Tillsammans kan vi emellertid åstadkomma mycket gott.

 

Tuomas Åhlman,
Business Manager, Fortum

fortum.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit