02.12.2010

Vinnaren i Årets naturbild 2010 har donerat till Ett Rent Östersjön-projekt

Esbobon Pekka Tuuris bild ”Kohti valoa” (Mot ljuset) valdes till Årets naturbild 2010. Tuuri har donerat 2 000 euro av prispengarna för undervattensbilden av en näckros till John Nurminens stiftelses Ett rent Östersjön-projekt.

Tuuri, vars hobbyer är båtliv och dykning, ville donera en del av prispengarna på 5 000 euro till Östersjöskyddet och det var inte svårt får honom att välja donationsobjekt. ”Ett rent Östersjön-projekten kombinerar på ett fint sätt konkreta åtgärder med kostnadseffektivitet och internationellt samarbete”, säger han. Enligt Tuuri borde miljöprojekt genomföras på ett internationellare plan och i högre grad ta itu med objekt där man kan uppnå mer betydande resultat.

Algtäckena kommer ofta på tal i diskussioner om Östersjöns dåliga tillstånd. Som dykare ser Tuuri eutrofieringen även ur undervattensperspektiv. Tuuri berättar att eutrofierat vatten är gröngrumligt, sikten i vattnet är dålig, det finns trådalger överallt samt ställvis syrefria, döda bottnar. Ett likadant landskap på land skulle innebära att man knappt skulle se framför sig, att det skulle hänga slemmiga trådar från träden och att marken skulle vara möglig.

Tuuri vill påminna andra som är intresserade av Östersjöns tillstånd om att försöka påverka händelserna. Det är viktigt att vädja till beslutsfattarna och via detta åstadkomma stora förändringar. Enligt Tuuri bör vi inte heller glömma konsekvenserna av enskilda individers handlingar. Om bara tillräckligt många deltar kan vi minska eutrofieringen med hjälp av små gärningar.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit