20.03.2018

Yrkesfiskarna till John Nurminen Stiftelsens Närfiskprojekt har valts för år 2018

Avtalsfiskarna har valts ut till Närfiskprojektet som Stiftelsen inledde år 2015. Under den kommande säsongen fiskar 24 yrkesfiskare mört och braxen i Skärgårdshavet och närområden. Avsikten är att få en fångst på totalt 150 000 – 200 000 kilo mört och braxen.

Projektets fiskefångst hamnar på finländarnas tallrikar i form av olika produkter som samarbetspartnerna tagit fram. Till exempel Pirkka Skärgårdsfiskbiffar tillverkas av braxen. Enligt förhandsinformation från Kesko lanseras senare i vår en ny produkt i produktserien Pirkka.

Vårdfiske för fjärde året

År 2015 inledde Stiftelsen Närfiskprojektet som handlar om att få näringsämnen från havets ekosystem upp på land genom vårdfiske av karpfiskar. Fångsten kommer i nyttobruk eftersom karpfisken blir till fiskbiffar och andra fiskprodukter. Att äta fisk som fångats i Östersjön är en miljögärning som minskar den enskilda konsumentens ekologiska fotavtryck i Östersjön. Eftersom näringsämnen dras upp från vattendragen tillsammans med fiskefångsten bidrar det till att minska övergödningen av kustvattnen.

År 2017 rekryterades ett tjugotal yrkesfiskare och vårdfisket inleddes i maj. Fiskfångsten uppgick till cirka 160 000 kilo. Storkök serverade fiskbiffar åtminstone i Åboregionen, Esbo samt i Palmias matsalar i Helsingfors.

I april 2017 lanserade Stiftelsen tillsammans med Kesko en riksomfattande konsumentprodukt av fångsten från vårdfisket och Pirkka Skärgårdsfiskbiffen blev snabbt en av Keskos populäraste frysta fiskprodukter. Det slutliga målet för Närfiskprojektet är att hela produktionskedjan kommersialiseras så att vårdfisket på havsområdet fungerar på marknadsvillkor i slutet av projektet. Närfiskprojektet hör till de pilotprojekt som pågår inom projektet NutriTrade som delfinansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic (2015–2018).

Nutribute! Delta i finansieringen av havens vårdfiskeprojekt

John Nurminen Stiftelsen inbjuder medborgare och företag att delta i finansieringen av havens vårdfiskeprojekt. Den webbaserade tjänsten Nutribute erbjuder gräsrotsfinansiering och där kan du välja att finansiera vårdfiske av braxen i Skärgårdshavet eller Bottenhavet. Kampanjen stöder samtidigt ett livskraftigt kustfiske.

Målet för de två projekten är att ta upp fisk för att användas i nyttobruk och på så sätt årligen få 900 kilo fosfor från havets ekosystem upp på land. Målet för medelinsamlingen är 33 200 euro för projekt i Skärgårdshavet och 26 550 euro för Bottenhavet.

Kom med och genomför ett viktigt projekt tillsammans med John Nurminen Stiftelsen. Slutspurten har börjat. Handla nu, kampanjtiden går ut om två veckor!

Så här donerar du till fiskprojekten:

  1. Registrera dig på webbplatsen www.nutribute.org
  2. Klicka på ”Sign up” uppe till höger och skapa ett användarnamn (din e-postadress) och ett lösenord.
  3. En länk skickas till din e-postadress. Klicka på den för att aktivera ditt användarkonto.
  4. Klicka på ”Log in” uppe till höger för att logga in. Därefter kan du välja kampanj (Närfiskprojektet i Bottenhavet/ Närfiskprojektet i Skärgårdshavet) och donera medel.

 

Mer information om Närfiskprojektet

Frågor och svar om Närfiskprojektet

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit