11.01.2016

Sveriges lantbruksuniversitet pilotoi simpukanviljelyä ravinteiden poistoon

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) toteuttaa hankkeen, jossa kokeillaan Itämeren sinisimpukoiden kasvatusta ja pyyntiä osana EU-osarahoitteista NutriTrade-hanketta. Tarkoitus on selvittää, onko Itämeren typen ja fosforin määrää mahdollista vähentää simpukoiden kasvatuksen avulla.

Simpukat sitovat vedestä itseensä typpeä ja fosforia. Tämä ekosysteemipalvelus hyödynnetään simpukoita pyytämällä ja näin vähennetään Itämeren rehevöitymistä. SLU:n hankinta koskee varsinaista ekosysteemipalvelusta, eli Itämeren typpi- ja fosforikuorman pienentämistä maksamalla korvaus merestä pyydetyistä simpukoista.  SLU ei siis osta itse simpukoita. Niiden omistusoikeus jää kasvattajalle.

NutriTrade-hankkeessa mitataan pyydettyjen simpukoiden ravinnesuolapitoisuus ja tutkitaan eräitä muitakin alueen ympäristövaikutuksia. Jos simpukoiden kasvatus todetaan toimivaksi menetelmäksi, Itämeren ympäristöasioista vastaavat viranomaiset saattavat jatkossa haluta tutkia mahdollisuuksia ottaa käyttöön ympäristötuki simpukoiden kasvatukselle.

Tällä hetkellä Itämeren simpukoilla ei ole kaupallista kysyntää, mutta simpukkajauhoa voidaan käyttää rehuna muun muassa kalankasvattamoissa ja munituskanaloissa. SLU:n tutkijat kehittävät parhaillaan tekniikkaa, jolla simpukoista voidaan valmistaa jauhoa rehuntuotannon tarpeisiin.

Simpukoiden kasvattajat voivat toivon mukaan pian myydä simpukat simpukkajauhokokeiluun, jonka toteuttaja on toinen EU-projekti eli Baltic Blue Growth.

Merestä pyydettyjen sinisimpukoiden hankintaprojekti julkistettiin 14.1.2016 ja tarjouksia odotetaan asiasta kiinnostuneilta simpukankasvattajilta.

NutriTrade-hankkeessa toteutetaan useita pilottiprojekteja, joiden tarkoituksena on pienentää Itämeren fosfori- ja typpikuormaa eri ekosysteemipalveluita hyödyntämällä. Ruotsissa kokeiltava toimenpide on sinisimpukoiden kasvatus ja pyynti. NutriTrade-hankkeen rahoittaa EU:n rakennerahasto Interreg Central Baltic, joka saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta. NutriTrade-hanketta koordinoi John Nurmisen säätiö Helsingistä, ja Suomesta mukana ovat myös Luonnonvarakeskus (Luke) ja Helsingin yliopisto.

Lisätietoa
Tutkija Marit Widman
Institutionen för ekonomi
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
018-67 17 29, marit.widman@slu.se
http://www.slu.se/musslor/

Linkkejä

© Anu ja Ilkka Lastumäki

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa ""Staging"". Poistu