15.09.2017

Turun seudun puhdistamo Oy osallistuu John Nurmisen Säätiön Itämeren suojeluhankkeisiin ja neutraloi oman ravinnejalanjälkensä

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Turun seudun puhdistamo Oy on päättänyt neutraloida fosforipäästönsä eli tukea jätevedenpuhdistamon ulkopuolisia hankkeita summalla, jolla saadaan aikaan puhdistamon vuotuisen fosforipäästön (4.4 tonnia) suuruinen päästövähenemä. Samalla Turun seudun puhdistamo Oy juhlistaa myös 17.9. vietettävää Turun päivää.

Turun seudun puhdistamo Oy käsittelee Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla lähes 300 000 asukkaan ja alueen teollisuuden jätevedet, lähes 77 miljoonaa litraa päivässä. Puhdistusteho on huippuluokkaa, sillä se poistaa jäteveden fosforista 98% ja typestä 84%.

Ravinteiden poistaminen hillitsee Itämeren vakavinta ympäristöongelmaa, rehevöitymistä, joka näkyy meille etenkin sinileväkukintoina. Itämeren rehevöitymisen pysäyttämiseksi tarvitaan yhä ravinnepäästöjen merkittävää leikkaamista. Viimeisten ravinnekilojen poistaminen jätevesistä on kuitenkin erittäin kallista, ja kustannustehokkaimmat lisätoimenpiteet Itämeren pelastamiseksi löytyvät nykyään Kakolanmäen puhdistamon ulkopuolelta.

”Itämeren ainutlaatuisen ympäristön säilyttäminen sekä rehevöitymisen vähentäminen ovat Turun seudun puhdistamo Oy:lle tärkeitä asioita. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla pyritään mahdollisimman hyvään puhdistustulokseen. Puhdistamo on toimintansa aikana vähentänyt merialueeseen kohdistuvaa fosforikuormitusta 70% ja typpikuormitusta 30% puhdistamon käyttöönottoa edeltävään tilanteeseen verrattuna. Vain aurinko saa laskea Itämereen puhdistamatta,” toteaa Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Käytännössä Turun seudun puhdistamo Oy neutraloi omat päästönsä tukemalla yhteensä 10 000 eurolla kahta hanketta, joista toisessa poistetaan mereen jo joutunutta fosforia ja toisessa vähennetään ravinnepäästöjä:

  • Saaristomeren lähikalahankkeessa laajennetaan John Nurmisen Säätiön kaksi vuotta sitten aloittamaa konseptia, jossa särkikalojen kohdennetulla kalastuksella kierrätetään merkittävä määrä ravinteita merestä maalle hyötykäyttöön. Särkikalojen pyytämisestä maksetaan fosforinpoistopalkkiota ja mukana olevat sopimuskalastajat valitaan avoimella haulla. Lisäksi John Nurmisen Säätiö edistää eri toimijoiden yhteistyötä särkikaloista valmistettujen suurkeittiö- ja kuluttajatuotteiden syntymiseksi. Hanke toteutetaan ekologisesti kestävästi niin, että uhanalaiset lajit ja petokalat vapautetaan pyydyksistä. Pyydykset on myös sijoitettava niin, että vaelluskalojen nousureitit eivät vaarannu.
  • Vitebskin hankkeessa tuetaan valkovenäläisen Vitebskin jätevedenpuhdistamon fosforinpoistokemikaalien hankintaa niin, että puhdistamolla päästään fosforin suhteen Itämeren suojelukomission HELCOMin suosittamaan puhdistustasoon (enintään 0,5 mg/l). Näin vähennetään Väinäjoen kautta Itämereen päätyvää fosforikuormaa.

”Hienoa, että Turun seudun puhdistamo Oy on lähtenyt mukaan tukemaan Saaristomeren lähikalahanketta. Omista lähivesistä pyydettyä kalaa syömällä kaupunkilaiset voivat konkreettisesti osallistua meren tilan parantamiseen, ja samalla saadaan käyttöön resurssi, joka muuten jäisi lähes kokonaan hyödyntämättä”, iloitsee Miina Mäki, Lähikalahankkeen projektipäällikkö John Nurmisen Säätiöstä.

Tuki ohjataan NutriTrade-hankkeessa kehitettävän ja Itämeren pelastamiseen tähtäävän Nutribute-joukkorahoitusalustan kautta. Kaikki Nutribute-hankkeet vähentävät Itämeren rehevöitymistä.

”Nutribute on verkkoalusta, jolla kaikki Itämeri-toimijat voivat tuoda esiin ravinnepäästöjä mitattavasti vähentäviä toimenpiteitään. Kansalaiset ja erilaiset organisaatiot voivat tutustua alustan avulla hankkeisiin ja tukea valitsemiaan keinoja. Tavoitteena on kannustaa konkreettisia ravinnekuormituksen vähentämishankkeita ja muodostaa niille tukijajoukko sosiaalista mediaa hyödyntäen”, kertoo NutriTrade-hankkeen projektipäällikkö Anna Saarentaus.

Lisätietoja:

Turun seudun puhdistamo Oy
Toimitusjohtaja Mirva Levomäki, p. 040 712 6241
etunimi.sukunimi@turku.fi

John Nurmisen Säätiö
Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari, p. 041 5491535
Projektipäällikkö Miina Mäki, Saaristomeren lähikalahanke, p.050 576 3298
Projektipäällikkö Anna Saarentaus, NutriTrade-hanke, p. 040 7190208
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Taustatietoa:

Turun seudun puhdistamo Oy, www.turunseudunpuhdistamo.fi
Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen sekä muille asiakkailleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta.

John Nurmisen Säätiö, www.johnnurmisensaatio.fi
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön missiona on pelastaa Itämeri tuleville sukupolville. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella. 

NutriTrade -hankkeessa (NutriTrade – Piloting a Nutrient Trading Scheme in the Central Baltic) luodaan mekanismi Itämeren alueen vapaaehtoiselle ravinnevähennystoimien tarjoamiselle ja rahoittamiselle. NutriTrade on EU:n Itämeri­strategian lippulaivahanke ja hankkeen suurin rahoittaja on EU Interreg Central Baltic -ohjelma. www.nutritradebaltic.eu

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu