13.09.2019

Vajaasti hyödynnetyt kotimaiset kalalajit voivat auttaa Itämerta toipumaan ja tarjota uuden kestävän proteiinin lähteen

Itämeri kärsii liiallisesta ravinnekuormituksesta, rehevöitymisestä, joka vaikuttaa kalakantojen ja meren eliöstön herkkään ekosysteemiin sekä veden kokonaislaatuun. Vaikka olemme onnistuneet löytämään ratkaisuja maalta tulevan ravinnekuormituksen hillitsemiseen, meidän on kiireellisesti puututtava myös viime vuosikymmenten aikana Itämereen kertyneiden liikaravinteiden poistamiseen.

Kalastus on tehokas keino kierrättää ravinteita Itämerestä maalle ja se auttaa parantamaan rehevöityneiden vesistöjen tilaa. Suomessa kalastus poistaa vesistöistä vuosittain 700 tonnia fosforia, mikä on yli kaksi kertaa Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksessa Suomelle asetettu maalta tulevan fosforin vähennystavoite.

Särkikalat, kuten lahna ja särki, menestyvät rehevöityneissä vesistöissä ja niitä löytyykin Itämerestä runsaasti. Vaikka särkikalat ovat terveellistä ja maukasta ruokaa, niitä ei nykypäivänä juurikaan syödä Itämeren alueen maissa.

Suomi on ottanut etumatkaa särkikalojen kalastuksessa. John Nurmisen Säätiö käynnisti vuonna 2015 Lähikalahankkeen Itämeren särkikalojen kaupallistamiseksi ihmisravinnoksi. Ensimmäiset kaupalliset särkituotteet tulivat markkinoille vuonna 2017.

“Olemme innoissamme saadessamme pilotoida uutta Baltic Fish -hanketta Ruotsissa, koska olemme kuulleet Suomessa saaduista hyvistä tuloksista. Tämä ei ole ainoastaan erittäin kustannustehokas keino taistella rehevöitymistä vastaan, vaan se tarjoaa lisäksi paikallisille kalastajille uuden tulonlähteen ja kuluttajille terveellisen ja kestävän proteiinin lähteen. On myös suuri ilo tehdä yhteistyötä suomalaisten kollegoidemme kanssa, sillä näin voimme oppia toisiltamme ja kehittää onnistuneita hankkeita sen sijaan, että työskentelisimme omissa poteroissamme”, sanoo Race For The Baltic -säätiön toimitusjohtaja Peter Wiwen-Nilsson.

Suomalaisen Lähikalahankkeen suuren menestyksen rohkaisemana suomalaiset ja ruotsalaiset järjestöt, kuten Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund ja John Nurmisen Säätiö, ovat päättäneet laajentaa hoitokalastusta Ahvenanmaalle ja Ruotsiin. Baltic Fish -hanketta rahoittaa Baltic Sea Action Plan -rahasto.

”Tämä on innovatiivinen, toimintakeskeinen hanke, joka edistää suomalaisten ja ruotsalaisten kumppaneiden välistä yhteistyötä Itämeren ekologisen tilan parantamiseksi. Siksi hanke sopii hyvin BSAP-rahaston toimeksiantoon, sillä se myöntää rahoitusta uudentyyppisille hankkeille, joilla on positiivinen vaikutus Itämereen”, sanoo NEFCO:n vanhempi johtaja ja BSAP-rahaston rahastonhoitaja Anja Nystén.

“Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä Ruotsin ja Ahvenanmaan kanssa. Kestävällä tavalla pyydetyn Itämeren luonnonkalan ja erityisesti vähän käytettyjen kalalajien syöminen parantaa meren vointia ja on ympäristöystävällinen ruokavaihtoehto. Paikallisten kalastusyrittäjien tulovirtojen kasvattaminen auttaa lisäksi ylläpitämään perinteistä rannikkokalastusta, joka on tärkeä osa suomalaista ja ruotsalaista saaristokulttuuria”, sanoo Marjukka Porvari, John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja.

Baltic Fish -hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa ja sen tavoitteena on luoda yhteiset säännöt kestävälle hoitokalastukselle ja kalastuskäytäntöjen valvomiselle, sekä varmistaa ihmisravinnoksi tarkoitetun kalan turvallisuus. Hankkeessa työskennellään lisäksi kaupallisten tuottajien ja kumppaneiden kanssa toimivien tuotantoketjujen luomiseksi ja tuotteiden kaupallistamiseksi. Ensimmäisten tuotteiden odotetaan tulevan ruotsalaisten kuluttajien saataville vuonna 2020.

“Tämä hanke tarjoaa loistavan mahdollisuuden saattaa kestävästi tuotettuja, paikallisesta kalasta valmistettuja tuotteita Ruotsin markkinoille ja vastata alati kasvavaan ympäristöystävällisen kalaruoan kysyntään. Huolehtimalla koko tuotantoketjusta, aina kalastamoista valmiiseen tuotteeseen saakka, voimme luoda juuri sellaisia tuotteita, joita asiakkaamme haluavat. Tällä tavoin tuemme myös Ruotsin kestävää ruokastrategiaa ja tarjoamme mahdollisuuksia uudelle kalastajien sukupolvelle”, sanoo Guldhaven Pelagiska AB:n toimitusjohtaja Teija Aho.

Lisätietoja

Race For The Baltic
Race For The Baltic on Zennström Philanthropies -järjestön perustama voittoa tavoittelematon säätiö. Säätiön missiona on edistää Itämeren terveyttä keskittymällä kustannustehokkaisiin ja ratkaisukeskeisiin hankkeisiin, joilla on parhaat mahdollisuudet parantaa Itämeren tilaa.
raceforthebaltic.com

Emma Gabrielsson
Projektipäällikkö
Race For The Baltic
emma(at)raceforthebaltic.com

John Nurmisen Säätiö
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedon välittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtämme ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus.
www.johnnurmisensaatio.fi

Marjukka Porvari
Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja
John Nurmisen Säätiö
marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi

Maija Salmiovirta
Projektipäällikkö
John Nurmisen Säätiö
maija.salmiovirta(at)jnfoundation.fi

Guldhaven Pelagiska AB
Guldhaven Pelagiska on Ruotsin Kalixissa sijaitseva yksityisyritys, joka on erikoistunut sekä kalastukseen että kalanjalostamiseen.

Teija Aho
toimitusjohtaja
Guldhaven Pelagiska AB
teija(at)guldhaven.se

Rädda Lumparn
Rädda Lumparn -yhdistyksen perustivat vuonna 2014 Lumparnin lähialueen asukkaat, jotka olivat huolissaan paikallisista vesistään, nimittäin Lumparnista ja sen lahdista. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa Lumparnin ja sen lahtien vedenlaatua, lisätä tietämystä ja kiinnostusta paikalliseen vesiensuojelutyöhön, sekä tukea hoitokalastustoimia ja virkistysmahdollisuuksia.

Carina Aaltonen
Varapuheenjohtaja
Föreningen Rädda Lumparn
carina.aaltonen(at)lagtinget.ax

Ålands Fiskarförbund
Ålands Fiskarförbund on Ahvenanmaan paikallisten kalastajien yhdistys.

Fredrik Lundberg
toimitusjohtaja
Ålands Fiskarförbund
fiskare(at)aland.net

NEFCO
NEFCO on viiden pohjoismaan, Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin vuonna 1990 perustama kansainvälinen finanssilaitos (IFI), jonka tavoitteena on tehdä positiivinen vaikutus ilmastoon ja ympäristöön kustannustehokkaalla tavalla. NEFCO tarjoaa huomattavaa lisäarvoa hallituksille, yhteisrahoittajille ja asiakkaille keskittymällä pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin, joilla on konkreettisia tuloksia. NEFCO on vuosien varrella rahoittanut yli 1 000 yksityisen ja julkisen sektorin hanketta eri aloilla 80 maassa keskittyen erityisesti Itä-Eurooppaan, Itämeren sekä arktiseen ja Barentsin alueisiin. NEFCO:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä. www.nefco.org

Anja Nystén
Vanhempi johtaja, BSAP-rahaston rahastonhoitaja
NEFCO
anja.nysten(at)nefco.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu