12.03.2019

Yara lahjoittaa kipsin John Nurmisen Säätiön johtamaan Itämeri-hankkeeseen

Yara ja John Nurmisen Säätiö ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Yara lahjoittaa John Nurmisen Säätiölle Vantaanjoen kipsihankkeeseen 2500 hehtaarin kipsikäsittelyyn tarvittavan kipsin. Peltojen kipsikäsittely toteutetaan pääasiassa vuoden 2019 aikana.

Kipsihankkeessa käsitellään Vantaanjoen valuma-alueen peltoja kipsillä, mikä vähentää ravinne- ja kiintoaineskuormitusta Vantaanjokeen ja Suomenlahteen. Kipsikäsittely vähentää fosforikuormaa noin kymmenen tonnia viiden vuoden aikana ja kiintoaineskuormaa noin viisi miljoonaa kiloa. Kipsihankkeen toteuttavat paikalliset viljelijät, John Nurmisen Säätiö, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys r.y., Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

”Kipsikäsittely leikkaa fosforivalumaa nopeasti ja kustannustehokkaasti, ja haluamme sen avulla vähentää Vantaanjoen ja Suomenlahden rehevöitymistä. Yaran lahjoitus mahdollistaa tämän ensiaputoimen viemisen entistä useamman viljelijän ulottuville. Hankkeen puitteissa kipsikäsiteltiin syksyllä 2018 noin tuhannen hehtaarin alue, ja tänä vuonna pyrimme tekemään paikallisten viljelijöiden kanssa sopimukset jopa 2500 hehtaarin käsittelystä. Lahjoituksen myötä Yarasta tulee yksi John Nurmisen Säätiön pääyhteistyökumppaneista”, sanoo säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari.

Tutkittu ja tehokas vesiensuojelumenetelmä

Kipsiä on tutkittu Suomessa vuodesta 2007 lähtien sekä laboratorio-olosuhteissa että laajoissa valuma-aluekokeissa, joiden tulokset tukevat toisiaan: kipsi puolittaa fosforin huuhtoutumisen pellolta vesistöön ja teho kestää noin viisi vuotta. Kipsi vähentää myös orgaanisen hiilen huuhtoumaa 50 prosentilla, mikä parantaa maaperän kasvukuntoa. Peltojen kipsikäsittely auttaisi saavuttamaan rannikkovesien hyvän tilan Selkämeren ja Saaristomeren valuma-alueilla ja parantamaan Suomenlahden tilaa. Lisäksi peltojen kipsikäsittely auttaisi Suomea saavuttamaan Itämeren suojelusopimukseen kirjatut ravinteiden vähentämistavoitteet.

”Olemme Yarassa hyvin vaikuttuneita John Nurmisen Säätiön työstä ja niistä tuloksista, joita säätiö on saanut aikaan Itämeren tilan parantamiseksi. Haluamme nyt omalta osaltamme tukea tätä työtä lahjoittamalla kipsin Vantaanjoen hankkeeseen”, kertoo Yara Suomen kaupallinen johtaja Timo Räsänen.

Kipsi sopii peltokäyttöön

Kipsikäsittelyssä pellolle levitetään neljä tonnia maanparannuskipsiä hehtaarille. Kipsi liukenee peltomaahan, parantaa maan mururakennetta, edistää fosforin sitoutumista maahiukkasiin ja vähentää eroosiota. Fosfori säilyy näin pellossa kasveille käyttökelpoisessa muodossa.  

Kipsin käyttö on kiertotaloutta

Kipsi on kalsiumsulfaattia ja sitä syntyy sivutuotteena, kun Siilinjärven apatiittia jalostetaan fosforihapoksi. Kipsi sisältää 23 % kalsiumia, 18 % rikkiä ja 0,2 % fosforia. Yaran Maanparannuskipsiä varastoidaan vähintään kaksi vuotta, jonka aikana kipsi peseytyy ylimääräisestä liukoisesta fosforista. Tämän jälkeen kipsi murskataan ja seulotaan ennen lastausta ja kuljetusta pellolle.

Vantaanjoen kipsihankkeen toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys r.y., Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Hanketta rahoittavat säätiön yksityiset tukijat sekä ympäristöministeriö osana Suomen vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa esitettyjä toimia ja hallituksen ”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön” -kärkihanketta.

www.johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoki

Lisätietoja:

Marjukka Porvari, John Nurmisen Säätiö, Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja, puh. 041 549 1535
Timo Räsänen, kaupallinen johtaja, Yara Suomi Oy, puh. 050 337 4514

Yara on maailmanlaajuinen kivennäislannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja. Yhtiöllä on 15 000 työntekijää 50:ssa maassa. Yaralla on yli 100 vuoden kokemus kasvinravitsemuksesta. Yara Suomen tehtailla tuotetaan tutkimukseen perustuvia, Suomen haastaviin viljelyoloihin räätälöityjä mineraalilannoitteita. Työllistämme Suomessa suoraan 900 henkilöä ja kokonaistyöllisyysvaikutus on reilu 4000 henkilöä.
www.yara.fi

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus.
 www.johnnurmisensaatio.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu