Satakunnan lantakierrätyspilotti

HKScanin Agrofood Ecosystem®, yhtiön sianlihan sopimustuottaja Emomylly Oy, Raisio sekä John Nurmisen Säätiö ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on parantaa ruoantuotannon alueellista ravinnetasapainoa ja vähentää ravinnevalumia Itämereen. Tämä toteutetaan siirtämällä prosessoidun lannan ravinteita, erityisesti fosforia, ravinneylijäämäisiltä alueilta kotieläintuotannosta ravinnealijäämäisille alueille kasvintuotantoon.

Tavoite
Tavoite
Parantaa ruoantuotannon alueellista ravinnetasapainoa ja vähentää ravinnevalumia Itämereen.
Aikataulu
Aikataulu
2020
2022
Tilanne
Tilanne
Vuoden 2020 levitysten lanta on käsitelty ja kuljetettu Sastamalaan. Levitykset tehdään kevään 2020 aikana.

Kotieläintuotannossa syntyvä lantaylijäämä on haaste monille eläintuotantotiloille. Lietelannan kuljetus on kustannustehokasta vain melko lyhyen kuljetusmatkan päässä oleville peltoalueille. Siksi alueilla, joille on keskittynyt runsaasti eläintuotantoa, pelloille levitettävät lannoitusmäärät kasvavat etenkin fosforin suhteen kasvien tarvetta suuremmaksi. Tämä puolestaan nostaa peltojen fosforitasoa ja sen myötä lisää niiltä tulevia ravinnevalumia vesistöihin. Suomessa eläintuotanto on keskittynyt etenkin Länsi-Suomeen ja Pohjanmaalle.

Prosessoimalla lantaa niin, että sen fosforipitoisuus kasvaa ja kokonaismassa pienenee, voidaan levitysalaa laajentaa pidemmän kuljetusmatkan päässä oleville alhaisen fosforitason peltolohkoille. Kuvassa separoitua lantaa. Kuva: Kai Huovinen

Satakunnan lantakierrätyspilotissa John Nurmisen Säätiö sekä lihantuottajapuolelta HKScan, yhtiön sianlihan sopimustuottaja Emomylly ja kasvinviljelypuolelta Raisio ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on parantaa ruoantuotannon alueellista ravinnetasapainoa ja vähentää ravinnevalumia Itämereen.

Hankkeessa siirretään kolmen vuoden aikana yhteensä noin 7500 kg lantafosforia ravinneylijäämäisestä eläintuotannon keskittymästä, Satakunnan Huittisista, ravinnealijäämäiselle viljelyalueelle Pirkanmaalle. Tarkoituksena on sekä tuottaa paikallisia ympäristöhyötyjä niin vesistöjen kuin maaperänkin tilan paranemisen kautta, että vähentää Selkämereen päätyvää ravinnekuormitusta. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa ja toimintamalleja eläintuotannon ravinnetasapainon parantamiseksi koko Suomessa.

 

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu