Organisaatio ja hallitus

Säätiön toimintaa johtaa asiamies Annamari Arrakoski-Engardt. Säätiön palveluksessa on 10 – 15 henkilöä, joista osa työskentelee projektiluonteisesti tai osa-aikaisena. Säätiön toimintaa ohjaa hallitus, joka edustaa monipuolisesti tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän tuntemusta. Hallitus hyväksyy merikulttuurin ja Puhdas Itämeri -hankkeiden tavoitteet, aikataulut ja budjetit. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo säännöllisesti hankkeiden ja projektien etenemistä sekä säätiön taloudellista tilaa.

Säätiön työntekijät

Ks. Yhteystiedot

Säätiön hallituksen jäsenet

Juha Nurminen, pj.
Eeva Ahdekivi
Juho Lipsanen
Kaisa Olkkonen
Markku Ollikainen
Per-Edvin Persson
Marja-Leena Rinkineva
Hannu Syrjänen
Jukka Anteroinen

Säätiön  ohjaus- ja neuvonantajaryhmät

Tekemisemme tukena ovat neuvonantajaryhmät, jotka koostuvat vapaaehtoisista asiantuntijoista ja tärkeistä sidosryhmien edustajista.

Ohjausryhmä, kulttuuriperintöhanke Loki

Annamari Arrakoski-Engardt, JNS, pj.
Juha Nurminen, JNS
Vesa Hongisto, Museovirasto
Kimmo Levä, Museoliitto
Hanne Kettunen, Avanto Ventures
Markku Löytönen, Helsingin yliopisto
Hanno Nevanlinna, Futurice
Per-Edvin Persson, JNS
Samppa Vilkuna, Superson

Neuvonantajaryhmä, rehevöitymishankkeet

Kaisa Olkkonen, pj.
Jaakko Henttonen, EBRD
Ilkka Herlin, BSAG
Lea Kauppi, SYKE
Esa Nikunen, Helsingin kaupunki
Harro Pitkänen, NIB
Liisa Rohweder, WWF
Monika Stankiewicz, HELCOM
Timo Tanninen, YM
Erja Tikka, UM

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu