Gypsum Initiative

Hankkeessa levitettiin tietoa tehokkaaksi vesiensuojelutoimeksi havaitusta peltojen kipsikäsittelystä Itämeren alueella sekä selvitettiin menetelmän soveltuvuutta eri maihin. Ympäristöministeriö rahoitti hanketta ulkoministeriön myöntämällä Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahalla.

Tavoite
Tavoite
Peltojen kipsikäsittelyn edistäminen Itämeren alueen maihin.
Aikataulu
Aikataulu
2020
2021
Tilanne
Tilanne
Hankkeessa luotiin kansainvälinen kipsiaiheinen yhteistyöverkosto ja mahdollistettiin kipsikokeiluja Itämeren alueella.

Suomessa on saatu hyviä kokemuksia peltojen kipsikäsittelystä vesiensuojelutoimena. Savijoen ja  Vantaanjoen valuma-alueilla kipsikäsiteltyjen peltojen fosforikuormitus pieneni välittömästi peräti 50 prosenttia hyvin kohtuullisin kustannuksin.

Gypsum Initiative -hankkeessa luotiin kipsikäsittelyn mahdollistavat viljelijöiden, tutkijoiden ja viranomaisten yhteistyöverkostot Baltian maihin, Puolaan,  Tanskaan, Ruotsiin ja Ahvenanmaalle. Hankkeessa myös selvitettiin kipsin soveltuvuutta paikallisiin olosuhteisiin sekä valmisteltiin kipsin laajamittaisempaa käyttöä ja sen saamista kansallisiin maatalouden tukiohjelmiin.

”Suomi voi luoda edellytyksiä kipsin laajemmalle käytölle maatalouden vesiensuojelukeinona, mikä on suuri mahdollisuus koko Itämeren suojelulle. Tämä edistäisi sitä, että kipsi tunnistetaan meren tilaa parantavana keinona Itämeren suojelukomission uudistettavassa toimintaohjelmassa sekä EU:n maatalouden tukirahoituksessa”, sanoi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen hankkeen tiedotteessa.

Lue lisää tuloksista hankkeen loppuraportista. Lisää materiaaleja löydät hankkeen englanninkieliseltä sivulta.

Hankkeen toteuttivat John Nurmisen Säätiö, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto.

Lisätietoja

Anna Saarentaus
Projektipäällikkö, John Nurmisen Säätiö
Puh. 040 7190208
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Petri Ekholm
Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
Puh. 0295 251102
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Markku Ollikainen
Professori, Helsingin yliopisto
puh. 02941 58065
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

 

Olet nyt varjossa ""Staging"". Poistu