24.06.2013

John Nurmisen Säätiö ja Puolan Suomen suurlähettiläs keskustelivat kipsikasoista

John Nurmisen säätiön edustajat tapasivat Puolan Ympäristötarkastusviraston johtajan Andrzej Jagusiewiczin 18.6. ja Puolan Suomen suurlähettilään Janusz Niesyton 20.6. Tapaamisissa keskusteltiin Gdanskin ja Policen fosforikipsikasoista sekä John Nurmisen säätiön Pöyryllä teettämästä, Puolan kipsikasoja koskevasta raportista.

Raportti päätettiin tilata, koska säätiöllä oltiin Kingiseppissä paljastuneen lannoitetehtaan fosforipäästön jälkeen huolestuneita Itämeren valuma-alueella sijaitsevien muiden vastaavien fosforikipsikasojen päästöistä. Asiasta haluttiin teettää siksi riippumaton, ulkopuolinen asiantuntija-arvio. Raportti tilattiin taustamateriaaliksi Itämeren suojelukomissiolle HELCOMille, joka käsitteli asiaa kesäkuun kokouksessaan Helsingissä. Raportti perustuu Puolan ympäristöviranomaisten säätiölle toimittamiin tietoihin kipsikasoja ympäröivien vesistöjen ja suoto-ojien fosforipitoisuuksista sekä kipsikasojen suojaamiseen käytetyistä toimista.

Tapaamisissa Jagusiewiczin ja Niesyton kanssa keskusteltiin jatkoyhteistyöstä tilanteen selvittämiseksi. Heinäkuun alussa toteutettavat Suomen ja Puolan viranomaisten yhteiset näytteenotot ovat hyvä ensimmäinen askel, josta voidaan edetä toimiin päästöjen estämiseksi. Säätiön edustajat kertoivat puolalaisille, että säätiö on valmis tarjoamaan apua konkreettisten ratkaisujen etsimisessä päästöjen hallintaan.

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu