Vi skyddar Östersjön och dess kulturarv

Om oss

Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Om oss

Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

ÖSTERSJÖN BEHÖVER GÅVOR, INTE VI.

När du ger en gåva till John Nurminens Stiftelses verksamhet i jul deltar ditt företag i arbetet för att rädda Östersjön och dess arv.

GE EN GÅVA TILL ÖSTERSJÖN

Verksamhet som ger resultat

 • tulokset-6@3x
  25/37 genomförda Ett Rent Östersjön-projekt
 • tulokset-1@3x
  Minskad fosforbelastning med 1 000 ton/år i S:t Petersburg
 • tulokset-6@3x
  Minskad fosforbelastning i Finska viken med 75 procent genom samarbete
 • tulokset-2@3x
  Innovationspris till Nutribute-gräsrotsfinansieringsplattformen
 • tulokset-2@3x
  ELO-stiftelsens matkulturpris till Närfiskprojektet
 • tulokset-5@3x
  650 000 kg vårdfiskad karpfisk från Östersjön
 • tulokset-7@3x
  3 600 hektar gipsbehandlade åkrar
 • tulokset-4@3x
  43 publicerade böcker
 • tulokset-2@3x
  4 Tieto-Finlandia-nomineringar
 • tulokset-3@3x
  över 1 000 havsberättelser i Loki-tjänsten
 • tulokset-6@3x
  Navigeringstjänst för förebyggande av oljekatastrofer

Delta

HJÄLP MUMIN SKYDDA #VÅRTHAV

Skydda Östersjön och dess kulturarv! Redan med en donation på 10€ kan du förbättra havets tillstånd och avlägsna 40 kg blågröna alger.

Donera
Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit