Vi skyddar Östersjön och dess kulturarv

Om oss

Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Om oss

Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Verksamhet som ger resultat

 • tulokset-6@3x
  21/31 genomförda Ett Rent Östersjön-projekt
 • tulokset-1@3x
  Minskad fosforbelastning med 1 000 ton/år i S:t Petersburg
 • tulokset-6@3x
  Minskad fosforbelastning i Finska viken med 75 procent genom samarbete
 • tulokset-2@3x
  Innovationspris till Nutribute-gräsrotsfinansieringsplattformen
 • tulokset-2@3x
  ELO-stiftelsens matkulturpris till Närfiskprojektet
 • tulokset-5@3x
  650 000 kg vårdfiskad karpfisk från Östersjön
 • tulokset-7@3x
  1 000 hektar gipsbehandlade åkrar
 • tulokset-4@3x
  40 publicerade böcker
 • tulokset-2@3x
  4 Tieto-Finlandia-nomineringar
 • tulokset-3@3x
  över 1 000 havsberättelser i Loki-tjänsten
 • tulokset-6@3x
  Navigeringstjänst för förebyggande av oljekatastrofer

Delta

För företag

Företag har en nyckelroll för skyddet av Östersjön och dess arv. Som företag som stöder stiftelsen deltar du i konkret och resultatrikt miljöskyddsarbete samt hjälper oss föra vidare berättelsen om Östersjön till nya generationer. Bekanta dig med de många olika sätten för företag att stödja vårt arbete!

Läs mer
Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit