Vi räddar Östersjön och dess arv

Om oss

Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Om oss

Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Verksamhet som ger resultat

 • tulokset-6@3x
  33/39 genomförda havsmiljöprojekt
 • tulokset-1@3x
  Minskad fosforbelastning med 1 000 ton/år i S:t Petersburg
 • tulokset-6@3x
  Minskad fosforbelastning i Finska viken med 75 procent genom samarbete
 • tulokset-2@3x
  Innovationspris till Nutribute-gräsrotsfinansieringsplattformen
 • tulokset-2@3x
  ELO-stiftelsens matkulturpris till Närfiskprojektet
 • tulokset-5@3x
  700 000 kg vårdfiskad karpfisk från Östersjön
 • tulokset-7@3x
  5 100 hektar gipsbehandlade åkrar
 • tulokset-4@3x
  49 publicerade böcker
 • tulokset-2@3x
  4 Tieto-Finlandia-nomineringar
 • tulokset-3@3x
  över 1 000 havsberättelser i Loki-tjänsten
 • tulokset-6@3x
  Navigeringstjänst för förebyggande av oljekatastrofer

Delta

Hjälp Östersjön

Var och en kan hjälpa Östersjön genom sina dagliga konsumptionsval och sina egna handlingar.

Tips för skyddet av Östersjön
Your current shadow instance is ""Staging"". Exit