06.02.2014

John Nurmisen Säätiö Vene 14 Båt -messuilla: Suomenlahden suojelua ja merikulttuuria

John Nurmisen Säätiö on mukana perjantaina 7.2.2014 käynnistyvillä Venemessuilla Helsingin Messukeskuksessa 7.2.-16.2.2014. Vene 14 Båt on Pohjois-Euroopan suurin venealan tapahtuma. John Nurmisen Säätiön esittelee osastollaan ja messujen lavaohjelmissa merellistä kulttuuriperintöä sekä Puhdas Itämeri -hankkeita (Halli 4, osasto 4a41).

Liikenneviraston ENSI-navigointipalvelulla turvaa Suomenlahdelle – Suomi edelläkävijänä eNavigation-palveluissa

Säätiön vuonna 2009 käynnistämän Tankkeriturva-yhteishankkeen tavoitteena on öljytankkerionnettomuuden riskin pienentäminen Suomenlahdella. Tavoitteen saavuttamiseksi on luotu olemassa olevaa tekniikkaa ja rakenteita hyödyntävä navigointipalvelu (ENSI – Enhanced Navigation Support Information). Palvelu edistää tiedonvaihtoa aluksen ja alusliikenneohjauksen välillä parantamalla ennakoivaa alusliikenneohjausta. Alukset puolestaan saavat järjestelmän kautta tarvitsemaansa navigointi-informaatiota.

Liikennevirasto on Tankkeriturva-hankkeen pääyhteistyökumppani ja ENSI-järjestelmän omistaja. ENSI-palvelu on maailmanlaajuisesti yksi ensimmäisistä operatiiviseen vaiheeseen siirtyvistä eNavigation-palveluista. Se on osa VTS-viranomaisjärjestelmää ja tavoite on integroida se osaksi käytössä olevaa Suomenlahden liikennettä seuraavaa GOFREP-järjestelmää (Gulf of Finland Reporting System). Liikennevirasto edistää vuoropuhelua myös Viron ja Venäjän viranomaisten kanssa niin että palvelusta muodostuisi saumaton kokonaispalvelu Suomenlahdella liikkuville aluksille.
Vuoden 2013 aikana palvelu otettiin testikäyttöön kaikilla Neste Oilin liikennöimillä tankkereilla. Suomenlahdella 2014 alkupuolella testauskäytöstä saadun palautteen perusteella ENSI-palvelua kehitetään edelleen, ja sen piiriin tuodaan lisää varustamoja.

Liikennevirasto ja John Nurmisen Säätiö allekirjoittivat joulukuussa 2013 sitoumuksen yhteistyön jatkumisesta kesäkuun 2014 loppuun asti. Tänä aikana korjataan järjestelmässä ilmenneet ongelmat ja virheet ja laajennetaan ENSI-palvelun kattavuutta kaikkiin alustyyppeihin. John Nurmisen Säätiö avustaa palvelun käyttöönotossa ja jatkaa uusien varustamoiden kontaktointia. Säätiön on tarkoitus irrottautua hankkeesta siinä vaiheessa, kun on olemassa mekanismi, joka varmistaa ENSI-palvelun leviämisen Suomenlahden tankkerikantaan.

Horisontti-taideteos kasvaa pituutta Jätkäsaarenlaiturissa – lahjoituksilla kemikaalisäiliö Hatsinaan

John Nurmisen Säätiön kesällä 2013 Tall Ships Races Helsinki 2013 -tapahtuman yhteydessä Itämerihaasteen kanssa käynnistämä Horisontti-kampanja on edennyt reilusti yli puolen välin. Taideteokseen, jonka lopulliseksi pituudeksi tulee Itämeren keskisyvyyttä vastaava 54 metriä, asennettiin uusimmat lahjoittajien nimillä nimikoidut välkkeet tammikuussa 2014. Kampanjalla oli tammikuun 2014 loppuun mennessä kerätty yli 140 000 euroa. Yksityislahjoittajille tarkoitettuja välke-laattoja oli helmikuun alussa jäljellä noin 1400 kappaletta. Alustavan aikataulun mukaan seuraavat erät asennetaan maaliskuussa ja toukokuussa. Lahjoitusten avulla hankitaan mm. kemikaalisäiliö Luoteis-Venäjän Hatsinaan, joka on Pietarin jälkeen suurin Suomenlahden rannalla oleva venäläinen kaupunki. Säätiön projekti Hatsinan jätevesien fosforinpoiston tehostamiseksi on tarkoitus saada valmiiksi tänä vuonna.

Uimalla yli Suomenlahden – ja huomiota Itämeren suojeluun

Messujen aikana Majakka-lavalla esiintyvä avovesiuimari Tuomas Kaario tähtää Uimalla yli –projektissaan (www.uimallayli.fi) Suomenlahden ylitykseen heinä-elokuussa 2014. Onnistuessaan Kaario olisi ensimmäinen ilman märkäpukua Suomenlahden ylittänyt uimari. Suomenlahden uinnillaan Tuomas Kaario haluaa kiinnittää huomiota ainutlaatuisen Itämeren suojeluun. Kaario aloitti yhteistyön John Nurmisen Säätiön kanssa tammikuussa 2014.

1500-luvun matkaopas Pohjolaan: Olaus Magnuksen ”Carta Marina”

Olaus Magnuksen ”Carta Marina” 1500-luvulta on yksi historian tunnetuimmista Skandinaviaa kuvaavista kartoista ja yksi pohjoisen Euroopan kartoituksen merkkipaaluja. Tämä Ruotsin viimeisen katolisen piispan Olaus Magnuksen laatima kartta loi perustan Pohjoismaiden tuntemukselle ja sen vaikutus kartoissa näkyy vielä yli sata vuotta sen julkaisun jälkeen. Kartassa Skandinavia ja erityisesti Suomi on hahmotettu kokonaan uudella tavalla. Pohjan- ja Suomenlahden mittasuhteet ovat lähes oikeat. Olaus Magnuksen tavoitteena oli osoittaa paaville ja katoliselle kirkolle, miten merkittävän alueen se menetti Kustaa Vaasan uskonpuhdistuksen myötä. Kartassa on satoja kuvia ja 900 paikannimeä sekä muita maantieteellisiä ja kartografisia tietoja. Niiden lisäksi kartassa kuvataan luonnonoloja, ihmisiä, kansan tapoja, talvea, kauppaa, teollisuutta ja historiallisia tapahtumia.

Messuosastolla on isokokoinen jäljennös alkuperäisestä vuonna 1539 julkaistusta Olaus Magnuksen kartasta. Näytteillä on myös Suomenlahden kartta vuodelta 1596 sekä meriantiikkiesineitä säätiön kokoelmista.

Säätiö on myös mukana Majakka-lavan lavaohjelmissa sekä 3.-5.-luokkalaisille järjestettävillä koululaiskierroksilla. Oppilaat pääsevät tutustumaan erilaisten rastipisteiden kautta muun muassa kalastukseen ja kalalajeihin, solmukouluun, Itämeren suojeluun sekä veneilyyn ja vesillä liikkumiseen.

John Nurmisen Säätiö Majakka-lavalla

Perjantai 7.2.

13:30 Läheltä-piti tilanteita Suomenlahdella – miten öljykatastrofin riskejä pystytään pienentämään
Thomas Erlund, Liikennevirasto ja merikapteeni Mikko Klang, John Nurmisen Säätiö

Lauantai 8.2. ja sunnuntai 9.2.

11:30 Uimalla yli Suomenlahden – avovesiuimari Tuomas Kaario kertoo haasteestaan uida ensimmäisenä maailmassa Suomenlahden yli ilman märkäpukua, sekä ajatuksistaan Itämeren suojelusta. Tuomas Kaariota haastattelee Mikko “Peltsi” Peltola.

Maanantai 10.2.

12:00 Myyteistä todellisuuteen – Itämeri kartalla 1400 – 1800-luvuilla
Maria Grönroos, John Nurmisen Säätiö

Keskiviikko 12.2.

12:00 Pakko purjehtia – Purjehduksen monitoimimies Eero Lehtisen elämä ja teot. Keväällä muistelmansa julkaiseva Eero Lehtinen Peltsin haastateltavana. Eero Lehtisen teos ilmestyy John Nurmisen Säätiön kustantamana.

Tiistai 11.2., torstai 13.2. ja perjantai 14.2.

12.00 ”Läheltä-piti tilanteita Suomenlahdella – miten öljykatastrofin riskejä pystytään pienentämään”
Merikapteeni Mikko Klang, John Nurmisen Säätiö
Messujen aukioloajat:

pe 7.2. klo 10-18 Ammattilaispäivä
la-ti 8.-11.2. klo 10-18
ke 12.2. klo 10-20
to-la 13.-15.2. klo 10-18
su 16.2. klo 10-17

Lisätietoja
Tuula Putkinen
Viestintäpäällikkö
John Nurmisen Säätiö
p. 0400 907 809
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi
www.puhdasitameri.fi
www.johnnurmisensaatio.fi 

John Nurmisen Säätiö on perustettu vuonna 1992 Juha Nurmisen aloitteesta vaalimaan suomalaisen merenkulun ja merikulttuurin perintöä. Säätiön tarkoitus on avata ja tehdä tutuksi Itämeren merkittävää kulttuuriperintöä paitsi asiantuntijoille myös suurelle yleisölle. Säätiö laajensi toimintaansa ympäristönsuojeluun vuonna 2004 Juha Nurmisen lahjoittaman alkupääoman turvin. Tällöin säätiön käynnisti toisena toimintalinjanaan Puhdas Itämeri -hankkeet. Hankkeiden tavoite on vähentää Itämeren rehevöitymistä sekä pienentää Suomenlahdella tapahtuvan öljyonnettomuuden riskiä.

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu