15.12.2015

Kaksi uutta työntekijää aloittanut NutriTrade-hankkeessa

MMM Anna Saarentaus on nimitetty projektipäälliköksi ja Anni Kujala taloushallinnon koordinaattoriksi säätiön tänä vuonna käynnistämään NutriTrade-hankkeeseen 2.11.2015 alkaen. Molemmat EU-osarahoitteisen NutriTrade-hankkeen työtehtävät jatkuvat elokuuhun 2018 saakka.

NutriTrade-hankkeen projektipäällikkö Anna Saarentaus vastaa vapaaehtoisen ravinnepäästökaupan rakentamisesta Itämeren alueelle sekä EU-rahoitteisen hankekonsortion johtamisesta. Anna on projektinhallinnan ammattilainen. Hän on toiminut 15 vuotta projektipäällikkönä kansainvälisessä liikkeenjohdon konsultoinnissa ja toteuttanut kehittämishankkeiden kaikkia vaiheita idean kehittämisestä ja myymisestä projektisuunnitteluun ja toteutukseen. Koulutukseltaan Anna on metsänhoitaja ja hänellä on myös ympäristötieteiden ja viestinnän opintoja.

Anni Kujala vastaa hankkeen raportoinnista ja budjettiseurannasta sekä hankepartnereiden neuvonnasta ja tukemisesta. Annilla on kokemusta useiden julkisrahoitteisten hankkeiden taloushallinnon tehtävistä. Taustaltaan hän on matkailualan restonomi ja täydentää parhaillaan palveluliiketoiminnan osaamistaan palvelujen asiakaskeskeisen kehittämisen koulutuksessa.

Saarentaus Anna_9046”Mielestäni on upeaa tehdä töitä hankkeessa, jossa tuomme yhteen ravinteiden vähentämistoimet ja vapaaehtoiset rahoittajat ja varmistamme, että päästövähennykset todennetaan luotettavasti”, toteaa Anna Saarentaus (kuvassa).

NutriTrade-hankkeessa luodaan uusia ja innovatiivisia välineitä ravinnepäästöjen vähennystavoitteiden saavuttamiseksi ja edistetään kustannustehokkaita, kansainvälisiä ravinnepäästöjen vähentämistoimia Itämeren valuma-alueella. Hankkeessa luotava NutriTrade-sovellusalusta tuo yhteen tehokkaat ravinteiden vähentämistoimet ja vapaaehtoiset rahoittajat, jotka haluavat kompensoida ravinnepäästöjä ja neutralisoida ravinnejalanjälkensä.

Hanketta toteuttavat John Nurmisen Säätiön lisäksi Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto ja Sveriges lantbruksuniversitet. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,2 miljoonaa euroa ja osa rahoituksesta saadaan EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta sekä Varsinais-Suomen liitolta. Hanke on yksi EU:n Itämeristrategian lippulaivahankkeista, joilla pyritään saavuttamaan merkittäviä päästövähennyksiä ja siten edistämään Itämeren palautumista hyvään ekologiseen tilaan.

 

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu