12.09.2018

Lähikalahankkeessa iloitaan särkibuumista – jatkoa luvassa ensi vuodelle

Poikkeuksellisen kuuma ja aurinkoinen alkukesä sai lahnat liikkeelle. Tänä kesänä John Nurmisen Säätiön Lähikalahankkeessa kalastettiin lähes 200 000 kiloa särkeä ja lahnaa. Merestä kestävästi kalastetun särkikalan kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Hankkeessa on onnistuttu toteuttamaan kaupallisesti kannattava hoitokalastusmalli Itämerelle, ja kuluttajatuotteita on ollut kaupoissa jo yli vuoden.  Joitakin pullonkauloja on ketjun varrella vielä ratkaistavana, mutta on selvää, että merestä kestävästi kalastetulle särkikalalle on kysyntää – ei vaan paikallisesti vaan kautta Suomen. Tämän arvoketjun ja kysynnän luominen on ollut yksi hankkeen päätavoitteista.

John Nurmisen Säätiössä iloitaan hankkeen menestyksestä, mutta hankkeen projektipäällikkö Miina Mäki muistuttaa samalla, että työtä riittää vielä: ”Suunta näyttää ilahduttavan hyvältä, mutta kaikki työ ei ole vielä tehty. Toivomme, että kalastajat ovat halukkaita jatkamaan kalastusta myös ensi kaudella eli vuonna 2019, tämä olisi yksi merkki hankkeen onnistumisesta. Ensi vuonna vahvistamme myös yhteistyötä arvoketjun eri toimijoiden kanssa, jotta ketjusta saataisiin riittävän vahva turvaamaan särkikalojen reitti lautasille mahdollisimman sujuvaksi myös jatkossa.”

Säätiön vuonna 2015 käynnistämän Lähikalahankkeen sopimuskalastajat valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Kaiken kaikkiaan Saaristo- ja Selkämerellä kalasti tänä vuonna 15 sopimuskalastajaa.

Lähikalahankkeen puitteissa on myös pilotoitu kalastusta meren ravinnekuormaa vähentävänä toimena ja se on ollut mukana yhtenä pilottina säätiön johtamassa NutriTrade-hankkeessa, jota osarahoittaa EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma. NutriTrade-hankkeen päättyessä tämän vuoden jälkeen kalastus jatkuu ilman EU-rahoitusta.

NutriTrade-hanke loppusuoralla

NutriTrade-hankkeessa on pilotoitu onnistuneesti myös muita uusia tapoja pienentää meren ravinnekuormaa. Peltojen kipsityspilotti Savijoella osoitti menestyksekkäästi, että maatalouden päästöjä on mahdollista hillitä kustannustehokkaasti. Ruotsissa on hankkeen puitteissa kokeiltu simpukanviljelyä. Kalmarin kunnassa nostettiin merestä nostettiin simpukkasatoa yli 13 tonnin verran.  Simpukanviljely jatkuu vielä vuoden loppuun saakka. Nostetut simpukat jauhetaan, ja jauhe kompostoidaan oljen kanssa, mistä saadaan luomuviljelyyn sopivaa lannoitetta.

 

Kuva: Miina Mäki/JNS.

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu