08.04.2016

NutriTrade-hankkeen avajaisseminaarissa haettiin uutta virtaa Itämeren suojeluun

NutriTrade-hanke polkaistiin juhlallisesti käyntiin avajaisseminaarilla tunnelmallisessa Merimelojien majassa 7.4.2016. Tilaisuus tavoitti lähes 70 Itämeri-asiantuntijaa.

Tilaisuuden avasi John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt. Projektipäällikkö Anna Saarentaus piti tietoiskun hankkeen tavoitteista ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksista.

Marianne Mäkelä, COO, Korjaamo, inspiroi yleisöä kertomalla Helsinki Altaan tarinan. Helsinki Allas on merikylpylä ja kaupunkikulttuurikeskus, joka rakennetaan Kauppatorin kupeeseen. Hankkeessa kaupunkia ja merenrantaa vallataan kaupunkilaisten käyttöön, ja osa sen rahoituksesta katetaan onnistuneen joukkorahoituskampanjan avulla. Mäkelä kuvaili kaupunkilaisten roolia sekä hankkeen rahoittajina että promoottoreina, ja korosti hankkeelle sosiaalisen median avulla saatua näkyvyyttä.

Kahvitauon aikana seminaarin osallistujat vierailivat NutriTrade-pilottihankkeiden ja aktiviteettien infopisteissä. Sveriges Lantbruksuniversitet ja John Nurmisen Säätiö esittelivät ravinteiden poistamista Itämerestä simpukanviljelyn ja särkikalojen kalastuksen avulla. Helsingin yliopisto esitteli peltojen kipsikäsittelyn kokeilualuetta ja Luonnonvarakeskus Pohjois-Amerikan ja Tyynenmeren alueen olemassa olevista veden laadun päästökauppamekanismeista saatuja kokemuksia. Ilmastokokkien Jussi Vinnin herkulliset lahnarullat saivat paljon kiitosta seminaariyleisöltä.

Toisen pääpuheenvuoron piti professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta aiheenaan joustomekanismit Itämeren suojelussa. Ollikainen nosti esiin suojelutoimien julkisen rahoituksen vähenemisen ja samanaikaisen kansalaisten oman maksuhalukkuuden lisääntymisen Itämeren alueella. Tämänhetkisiksi haasteiksi hän tunnisti ravinteiden poiston kohdistamisen hot spot -pistekuormituslähteisiin, toimijajoukon laajentamisen ja uusien ideoiden ja älykkäiden mekanismien käyttöönoton. Uudet älykkäät mekanismit voivat olla osallistavia, jolloin ne mahdollistavat esimerkiksi vapaaehtoisten rahoittajien tai resurssintarjoajien ja päästövähennysten toteuttajien kohtaamisen. Ne voivat myös onnistuneesti yhdistää kuluttajien ja kansalaisten maksu- ja toimintahalukkuuden, yritysvastuun ja yhteiskunnan sääntelyn muodostaman taustatuen kysynnän luomiseksi.

Kuva. Paneelikeskustelun juontaja Marjukka Porvari John Nurmisen Säätiöstä kutsui panelistit – Mikhail Durkinin (Coalition Clean Baltic), Antti Ihon (Luke), Seppo Knuuttilan (Syke), Karl-Johan Lehtisen (NEFCO) ja Eeva-Liisa Poutasen (YM) – keskustelemaan joustomekanismien käyttömahdollisuuksista ympäristönsuojelussa. Panelistien mukaan joustomekanismit tarjoavat tehokkuushyötyjä, mutta vapaaehtoiset lisätoimet eivät voi korvata lakisääteisiä velvoitteita.

NutriTrade –konsortio toivottaa sidosryhmät tervetulleiksi osallistumaan hankkeeseen jatkossakin:

  • Päästövähennysten toteuttajat voivat lähteä mukaan NutriTrade –pilottihankkeisiin, joiden osallistujat valitaan vuosittain tarjouskilpailujen perusteella
  • Edelläkävijätoimijat ovat tervetulleita testaamaan ravinnepäästöjen kompensointia
  • Teknologia- ja palveluntarjoajia kutsutaan tuomaan esiin uusia ideoita päästövähennyshankkeiksi
  • Päätöksentekijät, hallinto ja tiedeyhteisö voivat yhdistää voimavaransa politiikan kehittämiseksi.

Lue myös Suomen ammattikalastajaliiton juttu tapahtumasta.

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu