10.06.2016

Skuupin paikka: Loki paljastaa salaiset resurssinsa!

Julkaisupölyn laskeuduttua, ennen heinäkuuhun kohdennettuja rummuttelu- ja markkinointiponnistuksia Loki-tiimi ottaa askeleen kauemmas ja tarkastelee tässä kirjoituksessa omia resurssejaan.

Aloitetaan taustoista. Kuten toivottavasti on jo lukijoille käynyt selväksi, Loki on yleishyödyllinen hanke jota rahoittavat pääasiassa yleishyödylliset säätiöt: Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä pitempiaikaisesti John Nurmisen Säätiö, joka on myös hankkeen vetovastuussa ja jonka toimistolta käsin projektia johdetaan. Säätiöiden yhteistyön juhlaa siis, kuten viime syksynä asiaa valaistiinkin. Vahvasti mukana omilla resursseillaan ovat myös pilottihankkeen neljä merimuseota, jotka edustavat projektissa toista ”asiakasta”, museokenttää, jolle Loki pyrkii tuomaan uusia yleisöjä ja viestintäkanavan.

Toukokuuhun asti projektin parissa työskenteli John Nurmisen Säätiöstä käsin pääasiassa kahden hengen tiimi, joiden yhteenlaskettu Loki-työaika vastasi yhtä täysipäiväistä työntekijää. Ei järin paljon, kun verrataan kaupallisen puolen digitaalisten palveluiden tuotantotiimeihin, voimme luottamuksellisesti kertoa. Mutta meillä on ollut salaiset aseemme, jotka aion nyt alla paljastaa.

Yllämainitut säätiö- ja museotoimijat löytyvät Lokista projektin erittäin hillityn budjetin tulopuolen listauksesta. Mutta – kiitos hankkeen tarkoituksen ja yleishyödyllisen luonteen – paljon jää myös budjetin ulkopuolelle. Lokin toteutumiseen pyyteettömästi osallistuvien tahojen ja yksityishenkilöiden lista on pitkä. Erittäin tärkeää lahjoitustyötä projektiin ovat antaneet jo useampaan otteeseen timanttiset asiantuntijat Cap Gemini– sekä Adage-yrityksistä. Projektia ohjaa jo toista vuotta vapaaehtoisesti ja silti aina yhtä innostuneena kokoontuva maailman paras ohjausryhmä, jonka jäsenien näköalapaikkojen ja huippuosaamisen skaala yltää tietokirjallisuudesta ja tiedekeskuksista museoiden edunvalvonnan ja digitaalisen transformaation kautta tietojärjestelmiin ja palvelumuotoiluun. Voitte kuvitella, että päivittäisten resurssien niukkuudesta huolimatta näin ainutlaatuinen tukiverkosto tekee projektityöstä erittäin kiitollista.

Eikä siinä vielä kaikki! Kutsuimme alkukeväästä John Nurmisen Säätiön sosiaalisissa kanavissa Lokin kehitysvaiheeseen mukaan kiinnostuneita yksityishenkilöitä, merenkulkijoita ja –ystäviä. Saimme kokonaisen ystäväpiirin! Nämä “sisäpiiriläiset” olivat kukin mahdollisuuksiensa mukaan testaamassa Lokin eri toiminnallisuuksia niiden kehitysvaiheessa, antoivat arvokasta palautetta ja äänestivät gallupeissa kun ydintiimi ei osannut tehdä päätöksiä. Kiitos teille, ihanat ihmiset! Aktiivinen sisäpiiri lupasi hyvää sille toiveelle, että Lokista muodostuisi vireä yhteisö ihmisiä ja organisaatioita, joille meri on tärkeä, rakas ja henkilökohtainen. Näin näyttäisi nyt tapahtuvan: jo ennen varsinaista markkinointia, ja hyvin hillityllä näkyvyydellä Lokin näkyvä yhteisö on kasvanut moninkertaiseksi ja kävijöitä sivustolla on ollut jo lähes 4000.

Tässä vaiheessa onkin aika kiittää myös teitä, anonyymit apulaiset! Jokainen maininta Lokista, kahvipöydässä tai sähköisesti, tuo palvelulle lisää nostetta ja parhaassa tapauksessa lisää ihastuneita käyttäjiä. Siispä lämmin kiitos jokaiselle joka on päästänyt palvelun nimen suustaan tai jakanut siihen liittyvää tietoa vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Resursseista voi vielä mainita sen, että markkinoinnin resurssimme ovat erittäin pienet, joten toivomme on sijoitettu etupäässä viidakkorummun volyymiin.

Ja mitä tulee niihin jokapäiväisiin resursseihin, täältä me vilkuttelemme! Tiimin koko on keväällä kasvanut laskennallisesti noin 1,8 henkilöön, mainion viestintäassistentin myötä. Tiimi varmistaa merellisestä Pasilasta käsin, että viidakkorumpu soi voimalla, Loki-yhteisö kasvaa ja voi hyvin, ja että palvelun sisällöt lisääntyvät ja monipuolistuvat aina vaan. Yksi tärkeä tehtävämme on myös varmistaa, että resursseja riittää jatkossakin.

Vielä kerran kiitos kaikille Lokia suopeasti seuraaville ja aktiivisesti käyttäville ystävillemme. Ilman teitä työllä ei olisi tarkoitusta. Välittäkää jatkossakin teille sopivaan tahtiin tietoa palvelusta eteenpäin, niin olette omalta osaltanne vahvasti mukana sen jatkon varmistamisessa!

P. S. Kaikkien edellämainittujen, Lokin toteuttamisen mahdollistaneiden ihmisten ja tahojen lisäksi olemme tehneet todella kiitollista ja kivaa yhteistyötä moneen suuntaan Lokin tulevien sisältöjen suhteen. Todisteet tästä tulevat julki juhannukseen mennessä – kannattaa käydä vilkuilemassa Lokin karttaa.

 

Kuva: Phil Dolby (CC 2.0)

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu