Pilotprojektet för återvinning av gödsel i Satakunta

HKScans nätverk Agrofood Ecosystem®, företagets avtalsproducent av svinkött Emomylly Oy, Raisio och John Nurminens Stiftelse har avtalat om samarbete i syfte att förbättra den regionala näringsbalansen inom livsmedelsproduktionen och minska avrinningen av näringsämnen till Östersjön. Detta görs genom att näringsämnen från bearbetad gödsel, särskilt fosfor, överförs från områden med näringsöverskott från husdjursproduktion till områden med näringsunderskott för växtproduktion.

Mål
Mål
Förbättra den regionala näringsbalansen inom livsmedelsproduktionen och minska avrinningen av näringsämnen till Östersjön.
Tidsplan
Tidsplan
2020
2022
Status
Status
Gödseln för år 2020 har bearbetats och transporterats till Sastamala. Spridningen kommer att ske under våren 2020.

Inom husdjursproduktion uppkommer ett överskott av gödsel, vilket är ett problem för många gårdar som producerar kött. Transport och spridning av flytgödsel kan utföras kostnadseffektivt endast på åkrar som ligger på kort avstånd.

När gödseln bearbetas så att de värdefulla näringsämnena i den finns kvar, kan området för spridning av gödsel utvidgas till åkerskift som har låga fosfornivåer och ligger längre bort. Därför, i områden med en hög koncentration av djurproduktion, är mängden gödningsmedel som appliceras på åkern större, särskilt med avseende på fosfor, än vad växterna behöver. Detta höjer i sin tur fosfornivån i åkern och ökar därmed näringsavloppet från dem till vattenmassorna. I Finland är djurproduktionen särskilt koncentrerad i Västra Finland och Österbotten.

När gödseln bearbetas så att de värdefulla näringsämnena i den finns kvar, kan området för spridning av gödsel utvidgas till åkerskift som har låga fosfornivåer och ligger längre bort.  Bild: Kai Huovinen

HKScans nätverk Agrofood Ecosystem®, företagets avtalsproducent av svinkött Emomylly Oy, Raisio och John Nurminens Stiftelse har avtalat om samarbete i syfte att förbättra den regionala näringsbalansen inom livsmedelsproduktionen och minska avrinningen av näringsämnen till Östersjön.

Under tre år kommer projektet att överföra totalt circa 7 500 kg gödselfosfor från en koncentration av djurproduktion med näringsöverskott, Vittis i Satakunta, till ett odlingsområde med näringsunderskott i Birkaland. Syftet är att producera lokala miljöfördelar genom att både vattendrag och jordmånen får bättre miljöstatus, samt genom att minska näringsbelastningen i Bottenhavet. Dessutom är syftet att ta fram information och verksamhetsmodeller för att förbättra näringsbalansen inom djurproduktionen i hela Finland.

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit