Om oss

Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer. Gemensamt för oss som är med i stiftelsen är vår kärlek till havet, samt en stark tro att ingenting är omöjligt.

Vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter. Vi är oberoende: vårt arbete styrs endast av Östersjöns bästa.

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar

Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för framtida generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens projekt förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet.

Vi skyddar Östersjöns arv och dess framtid

Vi har startat 40 miljöprojekt, varav 34 har slutförts. Projekten har som mål att minska miljörisker och utsläpp av näringsämnen i havet. Enbart genom att rengöra avloppsvatten från S:t Petersburg och minska utsläppen från gödselfabriken vid floden Luga har man lyckats minska den årliga eutrofierande fosforbelastningen på Finska viken i samarbete med andra aktörer med upp till 75 procent.

Vår stiftelse har även belönats för vår kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. Vi har gett ut nästan 50 böcker med havets berättelser, arrangerat ett flertal utställningar och evenemang samt tillsammans med sjöfartsmuseer skapat en skattkista för marin kultur, webbtjänsten Loki och Digimuseet. Digimuseo.fi och Loki-servicet drivs av det sociala företaget Yhteinen Perintö Oy.  Ägarna är FMA Creations Oy som drivs av Finlands Museumsförening och John Nurminens Stiftelse.

Vi vill berätta havets historia: havet, som fungerar som en bro till världen för oss finländare. Det är viktigt att göra berättelsen om havet och dess historia känd för att vi samtidigt lär oss förstå varför vårt unika Östersjön även måste skyddas. Vår verksamhets mångfald gör oss unika: vi arbetar för Östersjöns bästa över generationsgränserna.

Havskämpens historia börjar i Raumo

Stiftelsens grundare och styrelsens ordförande Juha Nurminen var intresserad av havet redan som barn. Segling, dykning, senare sjöfarts- och kartografins historia var naturliga sysselsättningar för rederisläkten Nurminens avkomma, som ursprungligen kommer från Raumo. För att det marina arvet skulle bevaras för framtida generationer beslutade Nurminen att inrätta John Nurminens Stiftelse år 1992.

Som en passionerad dykare och sjöfarare blev Nurminen i slutet av 1990-talet medveten om eutrofieringen och de omfattande algblomningarna i Östersjön. Det alarmerande tillståndet i havet fick Nurminens att fundera på om stiftelsen kunde göra något för Östersjön. Idén om miljöprojekt föddes med syfte att minska belastningen på havet och miljöriskerna genom mätbara resultat.

Your current shadow instance is ""Staging"". Exit