Våra resultatrika projekt

John Nurminens Stiftelse utför ett konkret arbete för att skydda Östersjön. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar situationen i Östersjön konkret genom att minska miljöriskerna och belastningen på havet. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter.

John Nurminens Stiftelse har under åren 2005–2018 inlett över 30 projekt för Ett Rent Östersjön. Totalt 21 av dem har slutförts. I samarbete med andra aktörer har vi lyckats minska fosforbelastningen som leder till övergödning i havet enbart i Finska viken med upp till 75 procent på knappt tio år. ENSI-tjänsten som minskar risken för oljeolyckor utvecklades inom projektet Tankerskydd under ledning av stiftelsen år 2009–2014, varefter Trafikledsverket Väylä tog över vidareutvecklingen.

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit