12.02.2018

Tammisaaren saaristo siistiksi! Auta rahoittamaan uusi imutyhjennysasema

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä ja sen suurin ympäristöongelma on liiallisesta ravinnekuormituksesta johtuva rehevöityminen. Itämeren alueen valtioiden suojelutoimenpiteet eivät nykyisellään ole riittäviä rehevöitymisongelman poistamiseksi. Siksi tarvitaan aktiivisia toimijoita, konkreettisia päästövähennyshankkeita sekä rahoitusta niiden toteuttamiseen. John Nurmisen Säätiön ylläpitämä Nutribute-joukkorahoitusalusta vastaa näihin haasteisiin muuttamalla Itämeren suojeluideat konkreettiseksi toiminnaksi.

Nutribute on avoin ja maksuton kaikille toimijoille. Suojeluprojektien toteuttamiskelpoisuus arvioidaan asiantuntijapaneelin avulla ennen niiden pääsyä alustalle. Vain riskianalyysin läpäisseet projektit julkaistaan. Yksityishenkilöt ja yritykset voivat tukea alustalla julkaistuja hankkeita valitsemallaan summalla.

Pidä Saaristo Siistinä ry hakee joukkorahoitusalustalla tukea uudelle imutyhjennysasemalle. Yhdistys tekee tärkeätä työtä Suomen rannikko- ja järvialueilla ylläpitämällä ja huoltamalla jätepisteitä, kuivakäymälöitä, imutyhjennysasemia sekä retkisatamia. Haastattelimme pääsihteeri Aija Kaskea hankkeen taustoista.

Haette Nutribute-joukkorahoitusalustalla tukea uudelle imutyhjennysasemalle. Miksi juuri uusien tyhjennysasemien asentaminen on edelleen tärkeää? 

Aija Kaski, Pidä Saaristo Siistinä ry:n pääsihteeri

– Rehevöityminen on edelleen Itämeren suurin ongelma. Kaikki lähteet, joista päästöt voidaan tukkia, ovat tarpeellisia. Veneilijöillä on oltava mahdollisuus tyhjentää veneensä septitankki asiallisesti vastaanottopisteisiin, joita ei vieläkään ole riittävästi kaikin paikoin.

Kuinka suuri ympäristövaikutus saavutettaisiin, jos uusi imutyhjennysasema voitaisiin rakentaa?

– Uuden imutyhjennysaseman kooksi on kaavailtu 10 m3. Se pystyy varastoimaan lietemäärän, joka sisältää 5 kiloa fosforia ja 25 kiloa typpeä. Tämä määrä typpeä ja fosforia antaa levänkasvatuspotentiaalin yhteensä 5000 kg:lle levää.

Imutyhjennysasema sijoitettaisiin Tammisaaren saaristoon. Miksi valitsitte juuri tämän paikan?

– Tammisaaren saariston läpi kulkee Suomen vilkkain veneilyväylä. Siellä ei kuitenkaan ole lähimainkaan riittävästi septitankin tyhjennyspisteitä. Esimerkiksi poikkeama Tammisaaren keskustan palveluihin on aika pitkä, etenkin hitaampikulkuisella veneellä.

Tyhjennysaseman on tarkoitus olla kelluva. Miksi kelluva asema toimii Tammisaaren saaristossa maalla sijaitsevaa paremmin?

– Kelluva laitteen sijainti on helpompi miettiä kaikille toimivaksi. Satamat ovat usein pienen poikkeaman päässä. Kelluvan etuna on, että siihen voi kiinnittyä miten päin vain ja mille sivulle vain ja syväys mietitään kaikille sopivaksi. Kelluva ei myöskään ole houkutteleva paikka kiinnittyä pidemmäksi aikaa, jolloin laite vapautuu nopeasti septitankin tyhjennyksen jälkeen seuraavalle käyttäjälle.

Miksi päädyitte hakemaan projektillenne rahoitusta juuri Nutribute-joukkorahoitusalustan kautta?

– Olemme jo usean vuoden ajan pohtineet, että miten voisimme saada Tammisaareen kelluvan imutyhjennyslaitteen. Nämä laitteet ovat kalliita eikä meillä ole ilman erillisrahoitusta mahdollisuutta sellaisia hankkia. Toivomme, että kaikki alueella liikkuvat ja sen puhtaudesta kiinnostuneet henkilöt osallistuisivat laitteen hankintaan ja ottaisivat sen omakseen.

Kuinka suuri merkitys Itämeren suojelun vapaaehtoistoimilla on mielestänne Itämeren pelastamisessa?

– Vapaaehtoisten panos on merkittävä – se tekee ongelman kaikille näkyväksi ja yhteiseksi erilaisten projektien ja tempausten kautta. Kukaan yksittäinen taho ei voi Itämerta yksin pelastaa, vaan se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä.

Tue Pidä Saaristo Siistinä ry:n uuden imutyhjennysaseman hankintaa Nutribute-joukkorahoitusalustan kautta: https://www.nutribute.org/campaigns/new-pump-out-station-for-leisure-boats

Nutribute-verkkoalusta on osa John Nurmisen Säätiön, Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston, SLUn ja Anthesis Envecon NutriTrade-hanketta. NutriTrade on yksi EU:n Itämeristrategian lippulaivahankkeista. Hankkeilla pyritään saavuttamaan merkittäviä päästövähennyksiä ja siten edistämään Itämeren palautumista hyvään ekologiseen tilaan. Nutritradebaltic-hankkeen suurin rahoittaja on EU Interreg Central Baltic –ohjelma. Lisätietoja: www.nutritradebaltic.eu www.nutribute.org

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen säätiön missio on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö kustantaa ja julkaisee tietokirjoja ja tuo merellistä tietoa tarjolle kaikille ilmaisen Loki-verkkopalvelun avulla. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tavoitteena on Itämeren tilan parantaminen sellaisin konkreettisin toimin, joilla vähennetään mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella. www.johnnurmisensaatio.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu