25.06.2015

NCC puhdisti omat palansa Itämerta

ncc pelasta palaJohn Nurmisen säätiön avaintukijoihin vuodesta 2010 lähtien lukeutunut NCC tarttui tänä vuonna mahdollisuuteen tukea Puhdas Itämeri -hankkeita uuden lahjoitusalustan kautta. NCC puhdisti 60 palasta Itämerta Ruotsin ja Suomen väliseltä merialueelta.

NCC Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Harri Savolainen toteaa, että John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tukeminen on ollut luonteva valinta: NCC:tä miellyttää erityisesti säätiön konkreettinen tapa toimia, ja toiminnan mitattavat vaikutukset.  Lahjoitusalustan puhdistetut palat symboloivat konkreettisia tuloksia: säätiö on saanut kymmenen vuoden aikana valmiiksi 14 hanketta, ja lisäksi kolme Venäjän hanketta on valmistumassa. Uusia projekteja ollaan käynnistämässä: maaliskuussa julkistettiin Saaristomeren lähikalahanke ja pitkällä valmistelussa ovat myös jätevesien ravinnekuormitukseen puuttuva BEST- ja merelliseen ravinnepäästökauppaan tähtäävä NutriTrade -hanke.

Rahoittamalla säätiön työtä NCC on ollut mukana konkreettisesti vähentämässä Itämeren vuosittaista fosforikuormitusta. Itämeren suojelukomission mukaan meren vuosittaista fosforikuormaa pitää leikata vielä noin 9000 tonnia. Pelasta pala Itämerta -kampanja ja sen palakauppa-lahjoitusalusta ovat yksi askel John Nurmisen säätiön toiminnan edelleen kasvattamiseksi ja uuden keräystavoitteen 2015-2025 toteuttamiseksi. Puhdas Itämeri -hankkeiden keräystavoite seuraavalle kymmenvuotiskaudelle on yhteensä 20 miljoonaa euroa.

Uusi lahjoitusalusta tarjoaa helpon ja hauskan vaihtoehdon lahjoittamiselle: yksityis- ja yrityslahjoitukset voi klikata maksuun ns. palakaupan kautta osoitteessa www.puhdasmeri.fi, ja summan päättää lahjoittaja. Haasteen voi heittää eteenpäin ystävilleen: ”Puhdistetaan yhdessä tämä yksi pala kartalta kesän aikana!”

Itämeren suojelu on yrityksille ajankohtainen tapa toteuttaa ympäristötyötä ja yhteiskuntavastuuta. Tukemalla Puhdas Itämeri -hankkeita yritykset ovat mukana tekemässä konkreettista ja tuloksellista ympäristönsuojelutyötä. Hankkeiden yritysmaailmasta lainattu toimintamalli myös sopii hyvin monen yrityksen ajattelutapaan. Yritykset saavat lisäksi yhteistyön puitteissa tietoa Itämerestä, sen tilasta sekä toimenpiteistä tilan parantamiseksi.

 

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu