16.07.2013

Pöyryn Gdanskin kipsikasaa koskevassa riskiarviossa virhe – päästöriski silti huomattava

John Nurmisen Säätiön tilauksesta Gdanskin kipsikasan päästöriskiä selvittänyt konsulttiyhtiö Pöyry on ilmoittanut, että alkuperäisessä riskiarviossa oli virhe. Pöyryn uuden, korjatun arvion mukaan päästöriski on kolmasosa alkuperäisestä eli hieman alle 200 fosforitonnia vuodessa, mikä on linjassa Suomen ympäristökeskuksen aiemman arvion kanssa. Päästöriski on silti huomattava ja Pöyry suosittaa siksi kipsikasan kunnollista eristämistä ja valumavesien puhdistusta.

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu