22.01.2013

Farbror Joakim-sparbössan sporrade att rösta – Nordea firade sitt 150-årsjubileum med ett jippo för Östersjön

Foto: Farbror Joakim-sparbössan var den absoluta favoriten i omröstningen och tog en överlägsen seger med över 7 000 röster. Tvåa blev Kistan (3 100 röster) och trea Jordgloben (2 696). Omröstningen pågick 21.5–30.11.2012. Stiftelsens ombud Erik Båsk (t.v.) tog emot Nordeas donation av Thomas Pimenoff.
Foto: Farbror Joakim-sparbössan var den absoluta favoriten i omröstningen och tog en överlägsen seger med över 7 000 röster. Tvåa blev Kistan (3 100 röster) och trea Jordgloben (2 696). Omröstningen pågick 21.5–30.11.2012. Stiftelsens ombud Erik Båsk (t.v.) tog emot Nordeas donation av Thomas Pimenoff.

Nordea firade sina 150 år på många olika sätt, bl.a. genom att ordna en omröstning om den populäraste sparbössan genom tiderna. Med i omröstningen var många sparbössor som är välbekanta för finländarna från FBF:s, KOP:s och Meritas tider. Alla som deltog i omröstningen gjorde samtidigt en god gärning eftersom Nordea förbundit sig att ge en euro per röst till John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt ända upp till insamlingsmålet på 15 000 euro. Insamlingsmålet till och med överskreds, och sammanlagt gavs 17 128 röster.
Nordeas marknadsföringsdirektör Thomas Pimenoff överräckte donationen på 15 000 euro på bankens vägnar till stiftelsens ombud Erik Båsk i början av december. Pimenoff konstaterade:
– I sparbössetävlingen hade alla möjlighet att öka insamlingssumman på ett trevligt och naturligt sätt. Firandet av bankens 150-åriga traditioner passade bra ihop med Östersjön, som har ett storartat förflutet och för vars framtid vi har ett gemensamt ansvar.
– Våra kunder kan med små val göra goda gärningar för Östersjöns bästa till och med varje dag, om de så önskar, eftersom de kan ge en gåva i anslutning till inköp med bankkort via den elektroniska sparbössan, dvs. tjänsten ePossu.
Nordeas kunder kan också skaffa ett bildförsett MyMoney-kort med Ett Rent Östersjön-logotypen. För varje kort ger Nordea tre euro till Ett Rent Östersjön-projekten.

Sparbössedonationen avslutade Nordeas och John Nurminens Stiftelses första samarbetsår. Samarbetet mellan Nordea och John Nurminens Stiftelse började hösten 2012 och fortsätter även under 2013. Utöver den elektroniska sparbössan och bankkortssamarbetet har parterna också haft anda gemensamma projekt under året: stiftelsen deltog exempelvis i Nordeas årliga Skogskryssning och berättade för kryssningsgästerna om skyddet av Östersjön. Nordea var i sin tur värd för stiftelsens årliga Club Östersjön-evenemang för stiftelsens intressenter i augusti.

www.nordea.fi/puhdasitämeri

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit