23.09.2014

Hannu Kähönen och Östesjön

Formgivare, professor Hannu Kähönen från Creadesign Oy donerade designarbetet till konsverket Horisont.
Formgivare, professor Hannu Kähönen från Creadesign Oy donerade designarbetet till konsverket Horisont.

Formgivare, professor Hannu Kähönen från Creadesign Oy donerade designarbetet till konsverket Horisont.

Östersjön är för mig en viktig källa för sinnets balans, avslappning och välbefinnande. Nerverna får vila och sinnet blir rent när jag ser och känner vågorna, vinden, det salta havsvattnet och den glittrande horisonten framför mig. Det obegränsade hör till havet. Det har lärt mig hur jag ska förhålla mig till naturen och hur ödmjukt och noggrant man måste förbereda sig för förändringar när man färdas på havet. Man kan inte härska över havet, utan man måste lära sig att anpassa sig till dess rörelser.

Havet är en stark estetisk upplevelse för mig, och jag vill njuta av det seglande varje sommar i Skärgårdshavet eller i Ålands skärgård. Den klara blå himlen som speglar sig i vattenytan och havets rena doft är inbyggda symboler för skönhet. Jag tror att det vita skummet på vågkammen aldrig kan bli något som människosinnet skulle uppfatta som fult. Detta kännetecken för renhet är en viktig del av vårt kollektiva medvetande, och jag tror att alla upplever det på samma sätt överallt i världen, oberoende av kultur.

Under årens lopp har vi fått oroa oss över hur vattnets klarhet har försämrats dramatiskt. På sina ställen kan man inte längre se ens till en meters djup, när man för tjugo år sedan kunde se fiskstimmen glittra på tio meters djup. De skadliga blåalgernas ständigt ökande utbredning är beklagligt bekant för alla som rör sig i skärgården. Runt om i världen har jag sett platser som har förstörts definitivt och dessa har lämnat en hopplös sinnebild av människans likgiltighet och girighet. Föroreningar i vattnet förändrar inställningen inte bara till havet, utan också till oss själva. Förhoppningsvis blir Östersjön inte ett sådant minnesmärke.

Östersjön är ett litet innanhav med bräckt vatten, och dess medeldjup – 54 meter – är betydligt mindre än i många andra hav. Till exempel Medelhavet har ett medeldjup på 1 500 meter och en salthalt i en helt annan klass. Östersjön har däremot en obetydlig salthalt och vattenmängd, och därför klarar inte djur- och växtarterna den fosforbelastning från avloppsvatten och jordbruk som de utsätts för. Östersjöns och den omgivande naturens välbefinnande är livsviktigt för alla människor som bor i de nio länderna vid kusterna kring Östersjön.

Reduceringen av fosfor i avloppsvattnen är en viktig uppgift. Med mitt eget skapande bidrag vill jag hjälpa till med Östersjöns skyddsarbete, där pengarna från insamlingen används för att lösa ett riktigt problem. Konstverket som finns på Busholmen, i havets omedelbara närhet, har en längd som motsvarar Östersjöns medeldjup. Med dess rena blänkande yta ville jag påminna om hur sårbar den marina naturen är och hur viktigt det är att skydda Östersjön. Jag hoppas att Horisonten blänker som en symbol för ett renare Östersjön. Om vi vill lämna något vackert av oss själva och vår kultur vidare till våra barn så är det ett rent Östersjön. Var och en kan påverka nu och bidra till John Nurminens Stiftelses insamling genom att köpa ett eget ”blänk” i Horisonten.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit