22.12.2010

Lottdragning av Alpo Tuurnalas akvarell är utförd

John Nurminens stiftelses styrelse ordförande Juha Nurminen lottade 21.12.2010 vinnaren till Alpo Tuurnalas akvarell. Akvarellen, som föresteller Strömmingsbåda, skickas till sin nya, lyckliga ägare till Joensuu.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit