16.09.2010

Säkrare oljetransporter på finska viken som målsättning

Juhani-Kaskeala-AsiantuntijanAani16 september, 2010

Nu har jag har suttit i styrelsen för John Nurminens Stiftelse från år 2000, i tio års tid. Under dessa år har jag fått bekanta mig med många intressanta projekt, såväl inom maritim historia som inom miljöarbete.

Under det senaste året har jag varit ordförande för projektet Tankerskydds styrgrupp. Initiativet till projektet kom från Stiftelsens styrelse, som oroade sig för det allt större antalet oljetransporter på Finska viken och faktumet att Finska viken med sin skärgård och känsliga natur inte skulle klara av en stor oljeolycka.

John Nurminens Stiftelse sammankallade en expertgrupp för att bedöma med vilka metoder man kunde förhindra oljeolyckor så effektivt som möjligt. I motsats till den allmänna föreställningen visade det sig att de största problemen inte var praxis i de ryska hamnarna eller föråldrade fartyg. Finska vikens största oljehamn Primorsk är mycket modern och de ryska tankrarna har dubbelskrov och en genomsnittsålder på sju år. Den största risken ligger i de ökade trafikmängderna och i praxis för sjötrafikledningen. Oljetrafiken har ökat kolossalt under de senaste åren. Situationer där snabbåtarna mellan Helsingfors och Tallinn korsar de långsamt vändande tankrarnas farleder är en speciellt stor riskfaktor.

Syftet med projektet Tankerskydd är att introducera säkerhetsprinciper från flygtrafiken inom sjöfarten. Vårt mål är att alla tankrar som rör sig på Finska viken ska ta i bruk en dubbelriktad webbaserad navigeringstjänst före år 2013. Vi har gett tjänsten namnet ENSI eller Enhanced Navigation Support Information. Fartygets kommandobrygga sänder sin ruttplan till en sjötrafikcentral som kvitterar den. Med hjälp av denna “maritima flygtrafikledning” och uppföljning i realtid kan man förutsäga rutterna. På motsvarande sätt ger tjänsten tankrarna ett sammandrag av väsentlig information om vädret, isbrytarrutter och hamnar.

I projektet deltar centrala aktörer inom sjöfartsbranschen, såsom rederier, myndigheter och en forskningscentral. Neste Oil har möjliggjort pilottestning av konceptet ombord på sina tankrar. Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket är våra viktigaste samarbetspartner från myndighetshåll. Projektet Tankerskydd är ett utmärkt exempel på samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn och överensstämmer med kommunikationsministeriets strategi för intelligent trafik.

Vi har presenterat projektet på många olika håll i Finland och utomlands och hoppas att tjänsten sprider sig från Finska viken till alla hav i världen. Vi tror att förebyggandet av oljeolyckor är många gånger billigare och kostnadseffektivare än oljebekämpning. Det gäller speciellt vinter- och isförhållanden, vilket kan vara bra att minnas såhär i väntan på vintern.

Hösthälsningar,

Juhani Kaskeala

Medlem i John Nurminens Stifselsens styrelse

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit