18.03.2013

Hållbar utveckling i Fortum

Långvariga investeringar

Fortums FoU-direktör Heli Antila ser att framtidens energisystem, solekonomin, kommer att baseras på elproduktion utan CO2-utsläpp och på energieffektivitet. Enligt Fortums syn kommer man att övergå till solekonomi så småningom, allt efter som tekniken och samhället utvecklas. Fortum har många lösningar som följer principerna för hållbar utveckling och som redan driver utvecklingen i samma riktning. Antila betonar att man måste granska energiproduktionen i ett perspektiv som omfattar flera decennier.

Resurseffektiva energilösningar och minimering av koldioxidutsläpp

Övergången till solekonomi sker i faser samtidigt som produktionskapaciteten förnyas och ny kapacitet byggs upp. Utöver vatten- och kärnkraft spelar tekniker med hög verkningsgrad, som gas- och biobränslen, samt avfall vid samproduktion av el och värme en betydande roll då Fortum utvecklar sin energiproduktion. Framtidens energisystem består av enheter på industriell skala och drar större nytta av decentraliserad, mindre produktion i högre grad än idag.

Fortum erbjuder sina kunder redan nu bl.a. solpaneler som monteras på taket, från vilka Fortum köper tillbaka den el som produceras över kundens behov, nya lösningar för uppvärmning och kylning samt produkter för kontroll av elförbrukningen. Vid Fortum söker FoU-enheten lösningar med vilka man kan producera energi på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Man måste försöka producera energi med så små koldioxidutsläpp som möjligt – i bästa fall så att inga utsläpp uppkommer.

Vad är resurseffektivitet? Antila sammanfattar: den enes avfall kan vara den andres råmaterial. Till exempel i en tvärvetenskaplig algundersökning fann man lösningen till ett problem där alltför mycket syre uppstår vid algodling. Inom energitekniken såg man en möjlighet att dra nytta av syret genom att förbränna det i kraftverk. Antila konstaterar att en effektivare resursanvändning kräver att man bildar nätverk med instanser som man inte på förhand vet om man har något gemensamt med.

Smarta elmätare bidrar till hållbar utveckling

Heli Antila berättar en anekdot från 1990-talet, då elmarknaden började frigöras.
Vid Tammerfors tekniska universitet byggde man en anordning med vilken man kunde mäta elförbrukningen i realtid. Anordningen testades först hemma hos Antila. Man konstaterade att mätdata i realtid ökar intresset för den egna elförbrukningen. Även ett lokalt bageri gynnades av anordningen och kunde minska sin elräkning. Som tack fick forskarna tårtor…

Två decennier senare är smarta elmätare på intåg till privathushåll. Antila tror att kunderna blir mer intresserade av att kontrollera elförbrukningen och hur man med sina egna val kan påverka elräkningens storlek, om det finns information om den egna elförbrukningen. Att betala enligt förbrukning känner alla till från sina mat-, bränsle- och telefonräkningar, men det är fortfarande nytt när det gäller elräkningen.

Utvecklingen av extratjänster har medfört tjänster med vilka man direkt kan påverka elräkningens storlek. Till exempel erbjuder Fortum sedan förra året tjänsten “Fortum Fiksu”, en ny typ av nattel, som väljer de förmånligaste timmarna på dygnet för att värma varmvattenberedaren.

Solekonomi och resurseffektivitet på sommarstugan

FoU-direktören testar visionen om solekonomi på sin sommarstuga i Obbnäs i Kyrkslätt. På familjens lilla holme finns en stuga utan vare sig vatten eller el. För tvätt används regnvatten och endast dricksvattnet hämtas från fastlandet. Kylskåp, belysning och TV fungerar med solpaneler – det enda som behöver gas är ugnen och spisen. “Vi klarar oss en överraskande lång tid med 10 liter dricksvatten”, konstaterar Antila. “Solkylskåpet” hålls svalt hela sommaren, medan man var tvungen att stänga av gaskylskåpet när man lämnade stugan.

Antila konstaterar att anledningen till att man handlar effektivt kan bero på olika saker. För somliga är utgör sparande en motivation, medan somliga motiveras av att skydda naturen. I båda fallen verkar effektivitetssträvan resultera i att man gör saker förnuftigare än tidigare.

Beröringspunkter med skyddet av Östersjön

“På Fortum förstår vi hur viktigt det är med rena vattendrag. Investeringen i skyddet av Östersjön är en investering i nuvarande och kommande generationers livsmiljö. Vi tror också att vågenergi kommer att vara en form av energiproduktion i solekonomin”, sammanfattar Heli Antila betydelsen av samarbetet kring Östersjön.

Antila följer med Östersjöns tillstånd även på sin sommarstuga. Under 10 de somrar som Antila har tillbringat på stugan hon sett blågröna alger i strandvattnet under kanske fem somrar, men inte så att algerna har orsakat störning. Badstranden sköljs av vågor från Porkalafjärden, men båtstranden på den östra sidan är lugnare, och där samlas blågröna alger ibland. Men blåstången har inte försvunnit från strandvattnet. Det kontrollerar Antila varje sommar.

Heli Antila tillträdde som direktör med ansvar för forskning och utveckling (FoU) på Fortum i juni 2012. Antila har tidigare arbetat som bl.a. forskare på Tammerfors tekniska universitet och energikonsult på Pöyry.

Heli Antila intervjuades i mars 2013 av Tuula Putkinen.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit