05.02.2015

John Nurminens Stiftelse uppmanar publiken på båtmässan att rädda en bit av Östersjön

 – förhandspresentation av vårens boknyhet om finländska seglarbragder

John Nurminens Stiftelse lanserar en ny medelinsamlingskampanj på Båtmässan i Helsingfors (6–15.2.2015) som går av stapeln i dag. Kampanjen uppmanar donatorerna att rädda en bit av Östersjön (www.puhdasmeri.fi). På stiftelsens webbplats finns en karta över Östersjön där var och en kan välja sin bit att rengöra. Alla som är intresserade av att skydda Östersjön kan delta i kampanjen även med en liten donation.

Huvudsyftet med kampanjen är att få med fler privatdonatorer i projekten Ett Rent Östersjön, som stiftelsen finansierar med donationsmedel. Även företag uppmanas att komma med. Kampanjens kreativa koncept har planerats av reklambyrå Dynamo & Son. I det inledande skedet ser vi som galjonsfigurer för konceptet Baba Lybeck, Anna Puu, tidigare kappseglaren Kalle Bask samt områdeslotsäldste Jukka Ketonen från Finnpilot Pilotage Helsingfors lotsningsområde. Under våren och sommaren kommer konceptet att ges ytterligare spridning via olika medier och på evenemang.

John Nurminens Stiftelse, som jobbat för att rädda Östersjön sedan 2004, kan redan visa på framgångar av sitt arbete. Stiftelsen spelade en viktig roll i såväl effektiviseringen av avloppsreningen i St. Petersburg som i minskningen av fosforutsläppen från gödselfabriken Fosforit. Den sammanlagda effekten av åtgärderna är att den årliga fosforbelastningen på Finska viken har minskat med cirka 60 procent. Förra sommaren såg vi resultat av arbetet när vattnet i östra Finska viken hölls klart och man kunde simma där också under den flera veckor långa värmeböljan. Stiftelsen har slutfört totalt 15 avloppsreningsverksprojekt i Östersjöns avrinningsområde, och i fjol inleddes även förberedelserna för flera nya projekt.

Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön baserar sig på bästa tillgängliga forskningsdata och stöder de mål som Finland, kommissionen för skydd av Östersjön och EU:s havsskydd har ställt upp. Stiftelsen ämnar genomföra de koseffektiva åtgärder med vilka Östersjöns tillstånd kan förbättras före 2025. För att möjliggöra detta arbete har stiftelsen som målsättning att samla in 20 miljoner euro fram till 2025. Projekten ska genomföras i samarbete med aktörer inom den privata och kommunala sektorn och finansieras med donationsmedel samt offentligt stöd. John Nurminens Stiftelses ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt säger: ”Stiftelsen arbetar för att minska övergödningen i hela Östersjöområdet och använder hela nettoavkastningen från kampanjen för projekten Ett Rent Östersjön. Vi fortsätter att effektivisera reningen av både kommunalt och industriellt avloppsvatten, men vi utreder även nya former av projekt genom vilka vi kan arbeta för att stoppa övergödningen. Vi har planen och projekt klara för de närmaste 10 åren och vi tänker inte ge upp förrän Östersjön är ren.”

Det viktigaste målet i flaggskeppsprojektet för EU:s Östersjöstrategi BEST (Better Efficiency for Sewage Treatment) är konkret att minska belastningen av näringsämnen och skadliga ämnen på Östersjön. Även ett projekt som kallas för NutriTrade är under beredning och dess syfte är att bygga ett system för handel med närsaltsutsläpp i Östersjöområdet, till en början på frivilligbasis. Samtidigt ska man utreda möjligheterna för ett mera bindande genomförande av handel med närsaltsutsläpp. Projektet syftar till att effektivt minska närsaltsutsläppen: deltagaren kan med hjälp av de utsläppsminskningar som genomförs inom projektet lösa in fosforneutralitet, t.ex. göra en stad ”fosforfri”. Dessutom utreder stiftelsen bl.a. ett projekt för närfiske i Skärgårdshavet.

I stiftelsens monter 4b43 på båtmässan kan man också komplettera sin bokhylla och ta del av stiftelsens marina faktaböcker. I fjol gav stiftelsen ut tre böcker, Eero Lehtinens biografi ”Pakko purjehtia”, verket ”La Recherche” som berättar om den franske kungens forskningsresa till Lappland samt verket ”Pohjolan Atlantis – Uskomattomia ideoita Itämerellä”, av docenten i historia, Mikko Huhtamies. Världsomseglaren Eero Lehtinens verk ”Suomalaiset sankaripurjehtijat – Kahvelipurjeista skiffeihin”, som utkommer i slutet av april 2015, finns till förhandsförsäljning på båtmässan. Boken berättar om finländska seglarlegendarers bragder och prestationer och belyser samtidigt den finländska kappseglingens barndom och historia från och med slutet av 1800-talet. Man kan lyssna på Eero Lehtinens föredrag på samma tema i Segelhamnens program i hall 7 torsdag 12.2 kl. 17.00 och lördag 14.2 kl. 16.00.

John Nurminens Stiftelses program på Venemestari-scenen i hall 3 (kl. 14.00–14.30 följande dagar):

Lördag 7.2 Pohjolan Atlantis – Uskomattomia ideoita Itämerellä
John Nurminens Stiftelses ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt intervjuar docenten i historia Mikko Huhtamies
Söndag 8.2 och 15.2
Tunnelmia BlueSeaRedEyes -tiimin Atlantin yli -purjehdukselta
Ett kamratgäng på tio privatpersoner, nio finländare och en svensk, bildar Team BlueSeaRedEyes. Utöver det gemensamma intresset segling delar medlemmarna också en oro för Östersjöns tillstånd och en orädd äventyrslust.
Torsdag 12.2 och fredag 13.2 ENSI-navigointipalvelulla turvaa Suomenlahdelle
Projektchef Mikko Klang, John Nurminens Stiftelse
Lördag 14.2 Itämeren luonto – Baba Lybeck intervjuar naturreporter Kimmo Ohtonen

Stiftelsen tar också emot skolgrupper i sin monter tisdag och onsdag 10.2–11.2.2015.

Mer information

Tuula Putkinen
Kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 907 809
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

John Nurminens Stiftelse grundades år 1992 på Juha Nurminens initiativ för att värna om kulturtraditionen inom den finländska sjöfarten och sjöhistorien. Syftet med stiftelsen är att göra Östersjöns betydande kulturarv bekant för både experter och den stora allmänheten. Stiftelsen ger ut högklassiga verk riktade till allmänheten om sjöfartens, marinkonstens, upptäcktsfärdernas och kartografins historia. Syftet med Ett Rent Östersjön-projekten, som stiftelsen startade 2004, är att åstadkomma en synlig förbättring av Östersjöns tillstånd genom att minska utsläppen av näringsämnen. Inom projekten effektiviserar man avskiljningen av näringsämnen hos de största belastarna i hela Östersjöns avrinningsområde.  Projekten Ett Rent Östersjön finansieras med donationsmedel och offentligt stöd.  www.ettrentostersjon.fi www.johnnurmisensaatio.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit