12.03.2018

Juho Lipsanen och Markku Ollikainen har utsetts till ledamöter i John Nurminen Stiftelsens styrelse

Två nya ledamöter har utsetts till John Nurminen Stiftelsens styrelse vid styrelsens årsmöte den 27 februari 2018, ekonomie magister Juho Lipsanen och Markku Ollikainen, professor i miljöekonomi vid Helsingfors universitet.

Ekonomie magister Juho Lipsanen (född 1961) var 2005–2008 verkställande direktör för Teliasonera Finland och 2002–2005 vd för Alma Media. Dessförinnan jobbade han som ekonomichef vid ABB:s Automationsdivision och som vd för ABB New Ventures Ltd i Schweiz. Lipsanen har även varit styrelseordförande i Vapo Oy och sitter för närvarande i flera styrelser i företag inom cleantech-sektorn (t.ex. Satel Oy, Aidon Oy och Gasmet Oy).

Professor Markku Ollikainen (född 1952) är sedan 2000 professor i miljöekonomi vid Helsingfors universitet. Han forskar och undervisar i hur marknadsekonomin kan styras mot en hållbar utveckling. Problemen med skyddet av Östersjön har han analyserat sedan 1990-talet. Ollikainen är ledamot i Finska Vetenskapsakademin, och han har haft förtroendeuppdrag i vetenskapsorganisationen European Association of Environmental and Resource Economics. Han har vid två tillfällen haft uppdrag som utredare för den finska regeringen. Ollikainen är ordförande för Östersjöpanelen på lokalnivå som grundades på initiativ av städerna Helsingfors och Åbo och ordförande för Finlands klimatpanel sedan 2014.

Styrelsens långvariga ledamot, amiral Juhani Kaskeala, lämnade sin styrelseplats på samma möte. Styrelsens ordförande Juha Nurminen tackade Juhani Kaskeala för hans storartade insats i stiftelsens styrelsearbete. Juhani Kaskeala utsågs till styrelseledamot år 2000 då stiftelsens verksamhet bedrevs i en betydligt mindre skala än i dag. Kaskeala har påverkat stiftelsens projekt på ett mångsidigt sätt och aktivt förverkligat stiftelsens syfte. Det konstaterades att utan Juhani Kaskealas starka insats, ansvar och engagemang skulle stiftelsen inte ha nått de resultat som har uppnåtts i såväl kulturprojekt som i skyddet av Östersjön. Särskilt omnämndes projektet Tankerskydd om minskning av risker för oljeutsläpp där Kaskeala var ordförande för styrgruppen.

I styrelsen fortsätter ED Eeva Ahdekivi, sjöfartsråd Juha Nurminen (ordförande), jur.kand. Kaisa Olkkonen, professor Per-Edvin Persson, jur.kand., VH, eMba Marja-Leena Rinkineva, ambassadör Veli Sundbäck, ekonom Hannu Syrjänen (vice ordförande) och PM, ambassadör Pertti Torstila.

Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen förlägger och publicerar fackböcker och delar med sig av maritim information till alla via sin kostnadsfria Logg-webbtjänst. Målet för stiftelsens projekt för Ett Rent Östersjön är att förbättra Östersjöns tillstånd med hjälp av sådana konkreta åtgärder, med vilka belastningen på och miljöriskerna för havet minskas. Projektet Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd.
www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Mer information:

Annamari Arrakoski-Engardt
Ombud, John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 477 878

Tuula Putkinen
Kommunikationsdirektör, John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 907 809

e-post: fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit