NÄR DU GER EN GÅVA TILL JOHN NURMINENS STIFTELSES VERKSAMHET I JUL DELTAR DITT FÖRETAG I ARBETET FÖR ATT RÄDDA ÖSTERSJÖN OCH DESS ARV.

Östersjön är starkt övergödd och mår dåligt. Uppvärmningen av klimatet gör läget ännu svårare. Samtidigt riskerar vårt maritima kulturarv att försvinna.

Det är fortfarande möjligt att rädda Östersjön och dess arv genom effektiva och målinriktade åtgärder. Men det är bråttom.

Kom med – nu. Gör ditt företags juldonation för att rädda Östersjön och dess arv. Som stödjare får ditt företag kommunikationsmaterial som företaget kan använda för att berätta om gåvan för sina intressenter.

GE EN GÅVA TILL ÖSTERSJÖN

Som juldonator till John Nurminens Stiftelse får du:

• ett elektroniskt julkort

• en banner för ditt företags webbplats/kanaler i de sociala medierna

• en e-postsignatur med banner

• synlighet på vår webbplats på listan över företag som stödjer Östersjön. synlighet på vår webbplats tillsammans med andra företag som stödjer Östersjön.

SÅ HÄR GÖR DU EN JULDONATION

Underrätta oss om din juldonation med det bifogade formuläret. När du skickar in formuläret, får du tillgång till kommunikationsmaterialet för juldonatorer. Du kan göra juldonationen direkt på insamlingskontot eller be att vi skickar en räkning. Om du donerar direkt på kontot, glöm inte att skriva ut en verifikation över transaktionen från din nätbank. Gåvorna från julkampanjen går till John Nurminens Stiftelses verksamhet för skyddet av Östersjön och dess arv.

Mottagare: John Nurminens Stiftelse
Kontonummer: FI06 1214 3000 1122 96
Meddelande: Juldonation

I FRÅGOR SOM GÄLLER JULDONATIONER FÅR FÖRETAG OCH SAMMANSLUTNINGAR GÄRNA KONTAKTA:

Ari Rytkönen
ari.rytkonen(at)jnfoundation.fi
+358 (0)50 476 8321

GE EN BIT AV ÖSTERSJÖN TILL DIN VÄN

Rädda en bit av Östersjön och dess arv. Du kan rädda din egen bit till exempel på en plats som är viktig för den som får gåvan. Gör din juldonation på adressen www.puhdasmeri.fi/sv/. Som ett tack för din gåva får du tillgång till ett diplom som du kan använda för att komma ihåg din närmaste.

DET ÄR ÄNNU INTE FÖR SENT.

Juldonatorer

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit