09.10.2013

Konsultbolaget Atkins startar uppföljning av fosforhalter och utvärdering av rengöringssystem för ytvattenavrinning i Lugafloden i Kingisepp i Ryssland

Konsultbolaget Atkins har idag inlett uppföljningen av fosforhalter i Lugafloden. I enlighet med den tidigare avtalade planen togs prover på fyra olika platser i flodens övre och nedre lopp. Dessutom startade de tekniska experterna på Atkins utvärderingen av det rengöringssystem för avrinningen av ytvatten som byggts på området. De första resultaten från undersökningen kommer att finnas tillgängliga i början av 2014.

Kuva: Atkinsin näytteenottoasiantuntija Jay Neale otti Laukaanjoesta näytteitä yhdessä venäläisen Hydrometin kanssa kohdasta, jossa Fosforitin puhdistetut jätevedet lasketaan Laukaanjokeen. (Kuva Marjukka Porvari, John Nurmisen Säätiö).
Foto: Atkins provtagningsexpert Jay Neale tog prover i Luga tillsammans med ryska Hydromet på stället där det renade avloppsvattnet från Fosforit släpps ut i Luga. Foto © Marjukka Porvari, John Nurminens Stiftelse.

EuroChem och John Nurminens Stiftelse beslutade förra året att anlita en oberoende, utomstående aktör för att utvärdera funktionen och effektiviteten i det rengöringssystem för avrinningen av ytvatten som gödselfabriken Fosforit byggde i mars 2012. Systemet byggdes för att rengöra avrinningen av fosforhaltigt ytvatten som läcker från området bredvid fabriken. Systemet består av dammar och uppdämningsbassänger samt en pumpstation och en rörledning för avrinningsvattnet till reningsverket. Förutom utvärderingen av rengöringssystemet följer experterna på Atkins upp fosforhalterna i Lugas övre och nedre lopp under ett års tid och räknar ut fosforbelastningen på Östersjön.

EuroChem, den största producenten av mineralgödsel i Ryssland, och John Nurminens Stiftelse valde Atkins i juli 2013 för att utvärdera situationen gällande fosforutsläpp i Luga. Valet föll på Atkins eftersom företaget har globala meriter inom hantering av avloppsvatten samt uppföljning och analys av ytvatten. John Nurminens Stiftelse och EuroChem har planerat konsultuppdraget tillsammans, och de följer också upp genomförandet av de avtalade åtgärderna. EuroChem finansierar Atkins utvärderings- och uppföljningsuppdrag.

Ytterligare information:
Vladimir Torin
Kommunikationschef
EuroChem
tfn: +7-985-760 1124
e-post: vladimir.torin@eurochem.ru

Marjukka Porvari
Direktör, Övergödningsprojekt
John Nurminens Stiftelse
tfn: +358-41-549 1535
e-post: förnamn.efternamn@jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
tfn. 0400-907 809
e-post: förnamn.efternamn@jnfoundation.fi

EuroChem är en ledande tillverkare av jordbrukskemikalier i världen. Företaget tillverkar främst kväve- och fosfatgödsel samt organiska kombiprodukter och järnmalm. EuroChem-gruppens verksamhet omfattar hela kedjan från utvinning av råvaror och anskaffning av naturgas till tillverkning, logistik och distribution. I Ryssland utvecklar företaget två stora kaliumkarbonatreserver, VolgaKaliyn (4,6 mn ton/år) och Usolskiy Potashin (3,7 mn ton/år). EuroChems huvudkontor är beläget i Moskva. Företaget har produktionsanläggningar i Ryssland och Västeuropa och har sammanlagt över 20 000 anställda.
www.eurochem.fi

Projekten Ett Rent Östersjön, som drivs av John Nurminens Stiftelse, förbättrar Östersjöns tillstånd. Östersjöns allvarligaste miljöproblem är eutrofiering, som orsakar symptom som de varje sommar återkommande blågröna algblomningarna. Det effektivaste sättet att förhindra eutrofiering är att minska den fosforbelastning som rinner ut i havet. Målet med stiftelsens projekt för att avlägsna fosfor är att minska de årliga fosforutsläppen i havet med 2 500 ton före utgången av 2015, vilket är en sjättedel av det totala målet för kommissionen för skyddet av Östersjön HELCOM. Projektet Tankerskydd har som mål att minska risken för oljeolyckor genom att under 2014 introducera den nya, förutseende navigeringstjänsten ENSI® (Enhanced Navigation Support Information) på alla tankfartyg som trafikerar på Finska viken. Stiftelsen finansierar sin miljöverksamhet med privata donationer och offentliga anslag.
www.puhdasitameri.fi
www.johnnurmisensaatio.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit