21.12.2017

Spotlight på policyområdet Nutri: På spaning efter mer verkningsfulla insatser – stötta projekt som minskar övergödningen och mobilisera medborgare till att skydda havet

EUSBSR:s flaggprojekt NutriTrade kombinerar olika metoder för att införa praktiska åtgärder och utveckla långsiktiga lösningar som bekämpar övergödningen. I synnerhet kan projektets digitala crowdfunding-plattform Nutribute bidra till en mångdubblad effekt på längre sikt. Med Nutribute blir det lättare att samla olika aktörer som vill hjälpa till att rädda Östersjön, och plattformen kan användas som verktyg för pengainsamlingar till konkreta insatser som minskar övergödningen. Nutribute utnyttjar alltså digital teknik för att bidra till ett renare Östersjön och därmed också till EUSBSR:s målsättning att rädda havsmiljön.

Övergödning är ett av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar Östersjön. Det orsakas av alltför stort inflöde av näringsämnen, särskilt fosfor och kväve, från mänskliga aktiviteter.

Nutribute (som snart lanseras på www.nutribute.org) är en webbplats där organisationer och individer kan presentera sina aktiviteter och föreslå åtgärder för frivilliga finansiärer. Det finns bara ett krav – åtgärderna måste leda till en konkret minskad tillförsel av näringsämnen, eller bidra till en mätbar minskning av näringsämnen i havet. Vem som helst kan se förslagen på tillgängliga åtgärder och donera pengar till de aktiviteter som de tycker är värda att stödja. Tanken bakom crowdfunding är att samla in medel från en stor grupp människor, så även små bidrag kan göra skillnad.

Genom att komplettera befintliga finansiella mekanismer med Nutribute hoppas man att kunna öka mängden aktiviteter som gynnar Östersjön. Projektet NutriTrade uppmuntrar också konsumenter och organisationer att neutralisera sina näringsavtryck genom att bidra ekonomiskt till en åtgärd som ger motsvarande minskning av näringstillförseln.

Det här är ett tillvägagångssätt som kräver viss kunskap om den årliga näringsbelastningen på personlig eller organisatorisk nivå. Konsumenter orsakar framför allt föroreningar genom livsmedelskonsumtion och avloppsvatten (se även http://www.syke.fi/balticseacalculator). För organisationer handlar det i allmänhet om verksamhetsutsläpp av fosfor och kväve i vatten och luft.

Crowdfunding fungerar för många kreativa projekt, samhällsorienterade sociala verksamheter och personliga projekt. Nutribute är ett test för att utreda om konceptet kan fungera i Östersjösammanhang. I bästa fall kan det öka projektaktiviteten, bidra till att framgångsrika åtgärder upprepas och föra oss närmare HELCOM-målen.

NutriTrade finansieras av Interreg Central Baltic-programmet och implementeras av John Nurminen Foundation, Helsingfors universitet, Natural Resources Institute Finland, Sveriges lantbruksuniversitet och Anthesis Enveco. Det är ett flaggskeppsprojekt för EUSBSR:s policyområde Nutri, som syftar till att minska tillförseln av näringsämnen och bekämpa övergödningen av Östersjön.

Sanni Turunen,
Policy Area Nutri Coordinator
Anna Saarentaus,
NutriTrade Project Manager

Bloggen har publicerats tidigare i Spotlight bloggen. Bloggserien Spotlight presenterar det konkreta arbete som utförs inom policyområdena och de horisontella åtgärderna som omfattas av EU-strategin för Östersjöregionen.

 

 

 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit